[2020.05.18] Plannen heraanleg Hugo Verriestlaan/Colombus definitief

Het college van burgemeester en schepenen keurde op vrijdag 15 mei 2020 de plannen voor de heraanleg van de omgeving Hugo Verriestlaan, Colombus definitief goed. Het definitieve ontwerp kwam er na het verwerken van alle opmerkingen die voortkwamen uit de participatievergadering met de buurtbewoners.

Het volledige wegenisproject omvat de heraanleg van de Hugo Verriestlaan, Colombus, M. Sabbepad en Lode Zielenspad. De vernieuwing van de nutsleidingen drong zich al vele jaren op. Er wordt aan de volledige omgeving een nieuwe aanblik gegeven, met veel aandacht voor het comfort van de fietsers, meer groen in de omgeving en aandacht voor een veiliger verkeerssituatie. Zo worden er overal aanliggende fietspaden voorzien, goed voor bijna 2 km kwalitatieve fietspaden. Zo wil het bestuur het noord-zuid fietsverkeer stimuleren. Er worden ondergrondse restafvalcontainers voorzien, de parkeerplaatsen in de Columbus worden gemaximaliseerd van ongeveer 75 naar meer dan 100. Ook de openbare verlichting wordt integraal vernieuwd, waarbij gebruik wordt gemaakt van LED-armaturen.

Met dit project is het Lokaal Bestuur ook overgestapt van de vroegere infovergaderingen naar participatievergaderingen. Het accent op de participatievergadering van 27 februari 2020 lag dan ook op het luisteren naar de opmerkingen en aandachtspunten van de omwonenden. Op hun vraag werden er bijvoorbeeld aanpassingen gedaan aan de wegversmallingen in zowel de Hugo Verriestlaan als Colombus om de snelheid te breken. Een extra zebrapad werd voorzien, een laad- en loszone werd aangelegd en tot slot konden de bewoners ook nog kiezen uit twee modellen voor de aanleg van de parkeerstrook in de Colombus. Op basis van de reacties en het advies van de Gecoro werd uiteindelijk gekozen om nog een extra groeninvulling te geven aan de zone.

Qua timing zitten we nog steeds op schema om in het najaar de effectieve heraanleg te starten, op maandag 18 mei 2020 beginnen de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen. De totale heraanleg wordt geraamd op ongeveer € 4.300.000.