[2020.06.29] Duindistellaan: vordering werken

De voorbije weken vorderde de aanleg van de nieuwe riolering in de Duindistellaan zeer vlot. De intense regenbuien van 17 juni 2020 zorgden nauwelijks voor hinder of vertraging.

De leverancier van de op maat gemaakte betonputten voor de riolering heeft de bouwdirectie geïnformeerd dat de fabricatie van 2 putten voor het wegdeel Tulpenstraat-Blankenbergse Dijk wat vertraging heeft opgelopen. Deze onvoorziene mededeling noopt tot een beperkte bijsturing van de planning, weliswaar zonder effect op de totaliteit van de uitvoering.

Deze week wordt de nieuwe riolering verder aangelegd tot aan de Tulpenstraat, waarbij het kruispunt nog niet wordt opgebroken. Na aanleg van de riolering in dit wegdeel verplaatst de aannemer zich woensdag of donderdag naar de Dahliastraat om de riolering aan te leggen in het oud weggedeelte.

Verwacht wordt dat deze werken twee tot drie weken zullen duren. Door de tijdelijke hinder op en nabij het kruispunt van de Duindistellaan worden de bewoners van de Dahliastraat gevraagd om hun voertuigen tijdelijk buiten deze zone te plaatsen. Een afvalinzamelpunt wordt eveneens buiten de zone voorzien.

In de komende dagen starten, vroeger dan initieel voorzien, eveneens 2 ploegen om de afvoer van de woningen over te koppelen op de nieuwe riolen in de Duindistellaan. Hiervoor dienen tussen de rooilijn en de nieuwe riolen sleuven worden gegraven, wat plaatselijk hinder veroorzaakt. Er wordt echter gezien om de werken zo te organiseren dat de doorgang in de Duindistellaan verzekerd blijft.
Voor de start van het bouwverlof, op 17 juli 2020, worden alle putten en sleuven dichtgelegd.

Vanaf 10 augustus hervat de aannemer zijn activiteiten in de Duindistellaan tussen de Tulpenstraat en de Blankenbergse Dijk, zodat tegen de start van het schooljaar de nieuwe riolering in deze zone is aangelegd.

Vervolgens volgen de rioleringswerken in de Tulpenstraat, Irisstraat en Rozenstraat.

Halverwege september start aannemer Seru in onderaanneming van Aannemingen Vanlerberghe met de definitieve aanleg van de straten.

Intussen werden een aantal vragen gesteld omtrent het lozen/hergebruik van opgepompt grondwater. Dit werd dan ook als item opgenomen in de rubriek veelgestelde vragen - FAQ bij 'Werken openbaar domein'.