[2020.07.13] Opstart ontwerp revitalisatie Grote Markt

Op basis van de biedingen op de wedstrijd voor het ontwerpen van de Grote Markt (en zijstraten), viel de keuze op Evolta, een multidisciplinair ingenieurs- en architectenbureau met een ruime ervaring in dergelijke uitdagingen.
De komende maanden zal het bureau in samenspraak met de stad, maar ook de aangelanden en handelaars en de adviesraden het concept verder vorm geven.

Het ontwerpbureau werd gekozen voor haar visie en ideeën omtrent de invulling van deze ruimte, waarin duidelijke invulling wordt gegeven aan de wensen van het Lokaal Bestuur. De Grote Markt heeft immers het potentieel om een plein vol sfeer, activiteit en dynamiek te zijn.

Zo heeft de huidige uitbreiding van de terrassen (omwille van de COVID-19-maatregelen) alvast een positief effect op de uitstraling van het marktplein, wat door Evolta mee werd vertaald in hun visie dat een synergie creëert tussen functionaliteit, esthetiek en vergroening. Hiertoe zal de rijweg rondom de Grote Markt deels worden geïntegreerd in het plein.

Gezien de centrale ligging vormt mobiliteit tevens een belangrijk element, waarbij het bestuur onder meer opteert om de tramhalte van het Leopoldpark te integreren in de heraanleg van de Grote Markt. Dit element vertaalt zich conceptueel door een eenheid te creëren die een verbinding maakt tussen de Grote Markt zelf en het Conscienceplein, en zal naast de halteinfrastructuur tevens onderdak bieden aan een buurthuisje, openbare toiletten en fietsopstelplaatsen.

Qua materialisatie wordt geopteerd voor een gridvormige indeling van het plein op een multifunctioneel oppervlak dat geschikt is voor zowel de wekelijkse markt als voor evenementen en parkeren en hierbij een kwalitatieve uitstraling geeft.

Daarnaast verdient ook de vergroening van de stad verdere aandacht aan de hand van symmetrisch ingeplante groene triangels op beide pleindelen. Op ecologisch vlak wordt gekozen voor de uitbouw van een substantieel regenwaterbuffer onder het plein.

Op het marktplein worden tenslotte elementen van verwondering en ontspanning voorzien, waarbij licht en water ongetwijfeld een magneet zullen vormen voor jong en oud.

De komende maanden diepen de ontwerpers hun ideeën conceptueel verder uit en wordt het project technisch vorm gegeven.

Van zodra er concrete (voor)ontwerpen beschikbaar zijn, wordt hiermee in dialoog gegaan met de aangelanden, de handelaars en de adviesraden.