[2020.09.17] Fase 2 - opstart werken

Eind augustus zijn de werken voor fase 2 van de kustverdediging in Blankenberge opgestart.
Hierbij worden nieuwe kaaimuren gebouwd in de Havenstraat en langsheen de Barcadère tussen de Havenstraat en 't Vismijntje (Van Praethelling).

In deze fase worden gelijktijdig de nodige voorbereidingen getroffen om de automatische poorten te plaatsen aan het begin en einde van de Havenstraat. Deze poorten staan in om, bij uitzonderlijke hoge waterstanden, de Havenstraat af te sluiten en te voorkomen dat het zeewater de stad inloopt.

Om deze poorten te kunnen plaatsen dient de lichte asverschuiving van de Franchommelaan te worden rechtgetrokken.
Hiertoe wordt het wegsegment tussen de Havenstraat en de Van Praethelling deels opgebroken en is doorgaand verkeer tijdelijk niet mogelijk.

Aan de bewoners van de werfzone wordt gevraagd om het afval van huishoudelijke oorsprong aan te bieden op de voorziene tijdstippen in de verzamelplaatsen aan de rand van de werfzones (respectievelijk ter hoogte van 't Vismijntje en de ingang van het Leopoldpark).

Verwacht wordt dat deze aanpassingswerken tot 2 oktober 2020 zullen duren. In deze periode is tevens de toegang tot de garages in de werfzone verhinderd.

Het verkeer van en naar het westelijk deel van de Franchommelaan wordt omgeleid via de Zeedijk. Hiertoe wordt plaatselijk dubbelrijrichting ingevoerd op de Zeedijk.