[2020.10.02] Fase 2 - stand van zaken

De werken in de Havenstraat en Franchommelaan/Barcadère vorderen vlot, waarbij de Barcadère nagenoeg volledig werd gesloopt en de eerste rij damplanken werden geheid.
Na het aanbrengen van een zandbed volgt de tweede rij damplanken en kan gestart worden met de bouw van de nieuwe kaaimuren.

In de komende week wordt in de Havenstraat tegenaan de Paravang een tijdelijke voedingsleiding voor drinkwater naar de Zeedijk aangelegd, ter voorbereiding van de verdere werken in deze zone.
Na het voltooien van de kaaimuur wordt omstreeks maart 2021 de nieuwe definitieve drinkwaterleiding geplaatst.

Bij de opbraak van de Franchommelaan werden evenwel een aantal onverwachte ondergrondse constructies/massieven aangetroffen en werd vastgesteld dat de rioolinfrastructuur afwijkt van de plannen die destijds werden opgemaakt bij de vernieuwing van de rijweg.

Deze vaststellingen vormen op technisch vlak weinig problemen, doch hebben tot gevolg dat de werken in deze zone zullen uitlopen.
Verwacht wordt dat uiterlijk voor de herfstvakantie de rijweg terug wordt opengesteld voor het verkeer.
Hierdoor dient de tijdelijke situatie op de Zeedijk tussen de F. Ropshelling en de Leopoldhelling verlengd te worden tot eind oktober 2020 en blijven de tijdelijke ophaalpunten voor afval van particulieren in de Franchommelaan behouden.

Voor de eigenaars of huurders van een garage in de werfzone kan een tijdelijke parkeerkaart worden bekomen, volgens de procedure vermeld in de FAQ.