[2020.10.09] Zeedijk - opstart fase 2

Komende winterperiode wordt de tweede fase van de vernieuwing van de drinkwaterleiding op de Zeedijk uitgevoerd.

Nadat in de winterperiode 2019-2020 de werken in de zone tussen tussen de Leopoldhelling en de F. Ropshelling werden uitgevoerd, staat nu de zone tussen de Charlierhelling en de Zeedijk 201 (nabij Verweehelling) op het programma.

Ook in deze fase worden de werken uitgevoerd in synergie tussen TMVW|Farys en Fluvius, wordt een wachtbuis voor (latere) glasvezelverbinding aangelegd en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal aanwezige verzakkingen in de rijweg weg te werken.

Bij de werken dient, net als in de vorige fase, het verkeer plaatselijk te worden omgeleid over de wandelweg van de Zeedijk.

Verwacht wordt dat eind januari 2021 de nieuwe hoofdleiding is geplaatst, zodat na spoeling en kwaliteitstesten van het drinkwater gestart kan worden met het overkoppelen van de huisaansluitingen op de nieuwe leiding. Hiertoe neemt TMVW|Farys contact op met de respectievelijke syndici van de gebouwen op de Zeedijk. Indien de huisaansluiting voor elektriciteit eveneens vernieuwd dient te worden, wordt dit indien mogelijk samen uitgevoerd.

De werken worden op maandag 16 november 2020 aangevat op de hoek met de Charlierhelling en gaan verder in oostelijke richting, waarbij op het kruispunt van de Artanhelling nog een koppeling moet worden gemaakt.

De detailplanning wordt momenteel door de aannemer verder uitgewerkt.

Bij het uitvoeren van de werken dient de aannemer steeds een goede toegang voor de aangelanden te garanderen, ook voor minder mobiele personen.
In de werfzone zal echter niet geparkeerd kunnen worden met voertuigen. Concreet betekent dit dat de parkeerplaatsen op de Zeedijk tussen de Charlierhelling en de Verweehelling niet bereikbaar zullen zijn gezien het verkeer over de wandeldijk wordt omgeleid. Hierdoor is het tevens noodzakelijk dat de horecaterrassen tijdig worden weggenomen.

Door de ingestelde omleidingen kan de huisvuilwagen het afval niet inladen vanop het voetpad aan de gebouwen.
De bewoners van de Zeedijk die in de werfzone gelegen zijn worden dan ook gevraagd om hun afval op de voorziene tijdstippen aan te bieden ter hoogte van de scheidingslijn tussen de rijweg en de wandeldijk (lijn van houten paaltjes aan parkeerzone).