[2020.10.26] Haven - fase 2: aanleg Franchommelaan

De nieuwe ‘lijn’ van de Franchommelaan wordt intussen duidelijk aangegeven door de recent geplaatste boordstenen.

In de week van 26 oktober 2020 wordt het voetpad aan de zijde van de gebouwen terug aangewerkt tot tegen de boordsteen, waardoor het wandelcomfort zal verbeteren.

De levering van de betonstraatstenen voor de aanleg van de rijweg heeft evenwel (als gevolg van de COVID-19-pandemie) vertraging opgelopen, waarbij deze pas op 3 november 2020 worden geleverd. Bij levering start de aannemer evenwel meteen met de aanleg van de straat.

Na aanleg dient rekening te worden gehouden met een uithardingsperiode, waardoor de rijweg pas op 23 november 2020 kan worden opengesteld (en de omleiding via de Zeedijk wordt genormaliseerd).

Gezien deze uitzonderlijke verlenging van de hinderperiode wordt een tijdstip voorzien waarop gebruikers van een garage die in de werfzone is gelegen éénmalig in/uit kunnen rijden.
Dit moment gaat door komende vrijdag 30 oktober 2020 tussen 13 en 15.30 uur. Let op: aansluitend wordt de rijweg terug afgesloten en de tijdelijke maatregelen om de toegang te regelen weggenomen.

Personen die van dit tijdstip gebruik wensen te maken, melden dit voor donderdagavond 29 oktober 2020 via openbaardomein@blankenberge.be, met vermelding van het adres waar de garage gelegen is, zodat de nodige voorbereidingen kunnen worden gemaakt.