[2021.03.03] Duindistellaan: einde werken in zicht

De lente is in aantocht en het einde van de herinrichtingswerken van de woonwijk komt in zicht.

Planning komende weken

Momenteel concentreren de werken zich op het terrein van Aquafin (aanpassingswerken pompstation), op het plaatsen van de nieuwe openbare verlichting door Fluvius en op de aanleg van de resterende voetpaden in de Dahliastraat, op het einde van de Makreelstraat en in het laatste wegdeel van de Duindistellaan.
Daarnaast worden in de komende weken de resterende bomen aangeplant en zullen, in de wegdelen die niet vernieuwd werden, de kwalitatief mindere delen van de voetpaden weggewerkt worden.

Nog voor de paasvakantie wordt de nieuwe toplaag asfalt aangebracht. Deze werken, die het sluitstuk van de heraanleg vormen, zullen een tweetal dagen duren en de toegang tot de Duindistellaan en Dahliastraat hinderen.
Vermits deze werken echter weersafhankelijk zijn, kunnen de exacte data op vandaag nog niet worden meegedeeld. Van zodra dit duidelijk is, worden de bewoners hiervan geïnformeerd.

Merk op dat bij het aanbrengen de nieuwe asfaltlaag een temperatuur van ca. 150-190°C heeft. Aan de bewoners wordt dan ook gevraagd om de nieuwe toplaag niet te betreden en extra aandacht te schenken aan kinderen en huisdieren. Na enkele uren is het asfalt afgekoeld en kan dit betreden en bereden worden.

Afvalophaling

De nieuwe betonvakken in de zijstraten zijn intussen vrijgegeven voor het verkeer waardoor de reguliere huis-aan-huisinzameling van afval terug kan worden verzekerd. De tijdelijke inzamelplaatsen worden weggenomen en de groencontainer wordt teruggeplaatst op zijn initiële locatie.

Enkele weken terug werd de gracht die de pijpenkoppen van de Tulpenstraat, Irisstraat, Rozenstraat en Dahliastraat met elkaar verbindt vrijgemaakt. Kleine avonturiers hebben evenwel met een aantal constructies terug bezit genomen van de gracht, waardoor de vlotte afstroming van hemelwater in gedrang komt.
De ravotters worden dan ook uitgedaagd om te zorgen dat ze tijdens hun bouwexperimenten de vlotte doorstroming van het hemelwater verzekeren, minstens dat na het spelen de beverconstructies worden verwijderd.

Ondergrondse restafvalcontainers

Bij de herinrichtingswerken werden 2 ondergrondse containers voor restafval geplaatst in de Duindistellaan. Dit zijn de eerste uit een reeks van in totaal 17 ondergrondse containers die de komende maanden nog voorzien worden in de stad ter ondersteuning van de reguliere afvalophaling. Met dit systeem kan iedereen zijn afval op elk gewenst tijdstip kwijt. Dit vervangt de nachtophaling.

Hoe zal het systeem werken?

De inwerpzuilen zijn voorzien van een weegsysteem zodat enkel het effectief gewicht van het afval wordt aangerekend aan de gebruiker. Wie dus weinig afval produceert, betaalt enkel wat hij wegwerpt. Geïnteresseerden zullen zich kunnen registreren via een website, waar met een persoonlijk account de aangeboden hoeveelheden kunnen worden opgevolgd.

Het openen van de inwerpzuil gebeurt door middel van een badge of een applicatie op de smartphone (niet met munten).

Testfase

Vermits Blankenberge evenwel de eerste stad is waar deze app wordt geïmplementeerd, zal het systeem vanaf 1 april 2021 gedurende enkele weken uitvoerig getest worden door een testteam dat gevormd wordt door een aantal bewoners in de wijk.

Van zodra de meeste kinderziektes geïdentificeerd en verholpen zijn, wordt het gebruik van de containers opengesteld voor alle geïnteresseerde bewoners. Bijkomende informatie omtrent het gebruik van de containers zal op dat ogenblik worden verspreid in de wijk.