[2021.05.10] planning en fasering werken

Na de nodige voorbereidingen staan de aannemers klaar om op maandag 17 mei 2021 de werken op te starten.

De planning van de werken werd zowel afgestemd op de werken voor de vernieuwing van de riolering/rijweg als op de verdieping van de gasleiding, waarbij een maximale bereikbaarheid van de woningen werd nagestreefd.

Werken gasleiding

Aannemer Verbraeken Infra nv (ON 0427.173.350), die instaat voor de vernieuwing van de gasleiding in opdracht van Fluxys, start in het oostelijk deel van de Colombus (rotonde- pijpekop). Tijdens deze fase zal geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn in dit wegdeel, de rotonde zelf blijft wel toegankelijk.
Op 24 mei 2021 worden de werken aangevat voor een koppelput ter hoogte van het reductiestation in de Colombus, waarbij doorgaand verkeer mogelijk blijft.

Begin juni 2021 wordt vervolgens een nieuwe gasleiding aan de rotonde ondergronds aangebracht. Hierdoor zal gedurende een week geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Voorzien is dat op vrijdagavond de rotonde kan worden vrijgegeven, waarbij ook het oostelijk wegdeel van de Colombus terug toegankelijk wordt voor voertuigen.
De werken tussen de rotonde en het reductiestation dienen afgewerkt te zijn tegen het bouwverlof.

Tijdens de werken aan de gasleiding, en in het bijzonder het manipuleren van de oude leiding, kan de typische gasgeur worden waargenomen. Dit betreffen restanten die aan de leiding blijven kleven nadat deze gereinigd werd. Het betreft echter enkel de geurstof en geen aardgas op zich (wat geurloos is).

Aanleg straat met gescheiden rioolstelsel

Aannemer Verhegge Marc bv (ON 0416.189.782) start met het vernieuwen van de riolering en rijweg in het wegdeel van de Colombus dat parallel loopt met de spoorweg, vanaf de Zeebruggelaan. In deze fase wordt tevens het fietspad naar de J. Vande Puttelaan vernieuwd, waardoor deze tijdelijk niet toegankelijk is. De werken in deze zone worden eveneens voltooid tegen het bouwverlof.

Medio juni 2021 start deze aannemer ook met de rioleringswerken in de Hugo Verriestlaan op het kruispunt met de Koning Boudewijnlaan, daarbij wordt verder gewerkt tot het kruispunt met het M. Sabbepad. Voor het bouwverlof wordt een tijdelijk herstel voorzien zodat plaatselijk verkeer mogelijk is, echter zal doorgaand verkeer worden vermeden.

Via onderstaande link wordt de planning in de verschillende fases gevisualiseerd. Deze planning is indicatief en kan worden bijgestuurd in functie van weersomstandigheden, ongekende ondergrondse structuren of andere hindernissen.

Afvalinzameling

Doordat tijdens de werken een aantal wegdelen tijdelijk niet toegankelijk zijn voor voertuigen, zijn deze evenmin beschikbaar voor de huis-aan-huisinzameling van afval. Er worden dan ook inzamelpunten geplaatst voor de bewoners die er hun afval kunnen deponeren op de tijdstippen en volgens de voorwaarden zoals vermeld op de afvalkalender.

Daarnaast worden de groencontainers ook verplaatst zodat deze bereikbaar blijven voor de ophaalfirma’s.

Indien bewoners werken wensen uit te voeren of een inname van het openbaar domein wensen te bekomen (bijvoorbeeld plaatsen bouwcontainer, verhuis), wordt gevraagd om de aanvraag tijdig over te maken, zodat dit kan worden afgestemd met de andere activiteiten.