[24.06.2021] A. Ruzettelaan: ontwerp goedgekeurd

Na goedkeuring van de ontwerpplannen eerder deze maand, werd in de gemeenteraadszitting van 22 juni 2021 ook het lastenboek voor de uitvoering van de werken goed bevonden.

Dit betekent dat de aanbestedingsprocedure voor het aanduiden van een aannemer kan worden opgestart.

Ontwerp

Via onderstaande link zijn de ontwerpplannen te raadplegen, waarop nog op enkele details moeten aangepast worden (onder andere laad- en loszone ondergrondse containers).

Bij het ontwerp werd rekening gehouden met:

 • De aanleg van een gescheiden rioolstelsel;
 • De uitbouw van kwalitatieve fietspaden, aangelegd in specifiek ontwikkelde betonstraatstenen en asfalt;
 • De ontharding van het noordelijk rijvak tussen de Gadeynehelling en de gewestweg N34:
  Door deze ontharding kan het duinengebied worden uitgebreid, waarbij wel voorzien wordt in een comfortabel 4m breed dubbelrichtingsfietspad.
 • door het supprimeren van het noordelijk rijvak wordt de rijrichting van de zuidelijke weg omgekeerd, zodat verkeer dat uit de richting van Zeebrugge komt de stad kan inrijden.
 • De uitbouw van een nieuw en centrale halte-infrastructuur voor de tram;
 • Herinrichting van het centrale plein als groene zone waarbij tevens voorzien wordt in
  • Fietsopstelplaatsen
  • Ontsluiting voor fietsers die uit de Astridlaan komen en richting centrum wensen te rijden
  • Een passende aankleding van het gebouw;
  • parkeerplaatsen in grasbetontegels
    

Daarnaast worden uiteraard bij de oversteekplaatsen de boordstenen verlaagd aangelegd en worden de voegen tussen de bestratingsmaterialen volgeschuurd om onkruidgroei te verhinderen.

Timing

In de komende weken wordt de prijsvraag voor het aanduiden van een aannemer gelanceerd, waarbij de toewijzing van de opdracht in de oktober 2021 wordt verwacht.

Intussen starten op 20 september de nutsmaatschappijen met het aanpassen en/of vernieuwen van kabels en leidingen in de straat en dit zowel aan de noordelijke als zuidelijke zijde van de straat.

Verwacht wordt dat de eigenlijke vernieuwingswerken zullen aanvatten begin 2022.

Hierbij zal naar alle waarschijnlijkheid eerst het wegdeel tegenaan de duinen worden aangepakt in functie van de te behalen deadline voor het bekomen van de onthardingssubsidie.

Het geheel van de werken dient begin 2023 voltooid te zijn.

De verdere detailfasering wordt opgemaakt van zodra de aannemer is aangeduid en zal uiteraard ook naar alle bewoners worden gecommuniceerd.

Financiering

De vernieuwing van de straat, incl. riolering en tramhalte, wordt geraamd op 4.866.072,98 EUR incl. BTW.

Hierbij kan de stad rekenen op een tussenkomst van 1.854.430 EUR (of 38%) via:

MINA-fonds (tussenkomst voor vernieuwen riolering) 827.303,63 EUR
Fietsfonds (via provincie West-Vlaanderen) 325.341,84 EUR
Vlaanderen breekt uit (onthardingspremie) 250.000,00 EUR max
SARCC - Sustainable And Resilient Coastal Cities 240.034,50 EUR max
De Lijn (nieuwe tramhalteinfrastructuur) 211.750,00 EUR incl. BTW