[2021.06.24] project Grote Markt on hold

Initieel werd voorzien om het binnen het project zowel de wegenis als riolering van het Conscienceplein, Grote Markt, Haelenstraat, P. Benoitstraat, S. Vernieuwestraat, G. Lemanstraat en de noordelijke delen van de Notebaert- en Van Mullemstraat te vernieuwen.

Bij de ontwikkeling van het ontwerp werd het projectgebied uitgebreid met het wegdeel van de De Smet de Naeyerlaan tussen de Grote Markt en de IJzerstraat/Havenstraat, alsook met de resterende delen van de Notebaert- en Van Mullemstraat.

In de De Smet de Naeyerlaan wordt het wegdeel tussen de trambedding en het Leopoldpark toegevoegd aan het park, waarbij kwalitatieve doorgangen voor de zwakke weggebruikers (fietsers en voetgangers) worden voorzien.

Uit de voorbereidende onderzoeken volgt dat de riolering onder het zuidelijk wegdeel (tussen trambedding en gebouwen) dringend aan vervanging toe is, en diverse nutsleidingen in deze zone dienen vernieuwd voor de werken op de Grote Markt. Deze zone werd dan ook toegevoegd aan het project, waarbij ook hier de beleving centraal staat.

Gezien bij de geplande werken werd voorzien om de tramhalte van het Leopoldpark naar de Grote Markt te verplaatsen, werd tevens nieuwe accommodatie voor deze halte ontworpen, waarin ook openbare toiletten, fietsopstelplaatsen en een multifunctionele ruimte zijn begrepen. Voor deze constructies werd geopteerd voor een vorm dat de samenhang en eenheid tussen de Grote Markt en het Conscienceplein versterkt.

De zijstraten van de Grote Markt werden uitgewerkt met de materialen die reeds zijn toegepast in de Weststraat.

Op de gemeenteraden van 7 mei en 22 juni 2021 kon echter geen meerderheid worden gevonden of consensus worden bereikt voor de goedkeuring van het ontwerp. Oorzaak is een verschil in visie met betrekking tot de parkeervoorzieningen.

In afwachting van eventuele verdere ontwikkelingen wordt dit project on hold geplaatst.