[20.09.2021] A. Ruzettelaan: start voorbereidende werken heraanleg

In voorbereiding van de komende heraanleg van de straat worden door de nutsmaatschappijen een aantal kabels en leidingen aangepast, vernieuwd en/of uitgebreid en dit zowel in de A. Ruzettelaan als in enkele hellingen naar de Zeedijk.

Om de hinder naar de omgeving te beperken worden de werken in synergie uitgevoerd. Dat betekent dat de verschillende nutsbedrijven de werken op elkaar afstemmen en zo mogelijk gebruik maken van dezelfde sleuven en putten. Hierbij leidt één nutsmaatschappij de werken. Aan de noordzijde van de A. Ruzettelaan leidt TMVW|Farys de werken, aan de zuidkant Fluvius.

Op 20 september plaatsten we de nodige parkeerverboden in de straat om vanaf 21 september 2021 de werken aan te vatten. De werken starten ter hoogte van het kruispunt met de Prinsenlaan en vorderen richting Zeebrugge.

Tijdens de voorbereidende werken blijft doorgaand verkeer aan beide zijden van de A. Ruzettelaan mogelijk, al worden wel een aantal parkeerplaatsen ingenomen om de werken uit te voeren.

Op de poorten van de garages die door de werken tijdelijk niet toegankelijk zijn, wordt enkele dagen op voorhand een bericht bevestigd. De toegang tot de gebouwen moet altijd verzekerd blijven. Waar nodig met stabiele brugjes voorzien van een leuning.

We vragen bewoners om het afval voor de huis-aan-huisinzameling te plaatsen waar de ophalers dit vlot kunnen meenemen.

Geplande werken

Aan de noordzijde (tussen de trambedding en de Zeedijk) is bij de start de toegang tot de Verweehelling gedurende drie weken onderbroken. De verbinding van de A. Ruzettelaan naar de Graaf Jansdijk blijft wel open voor het verkeer. De werken aan de noordzijde duren tot eind oktober/begin november, waarbij op het einde de Gadeynehelling tijdelijk afgesloten wordt om de rijweg te dwarsen. In elk geval is het gelijktijdig afsluiten van de Gadeyne- en Verweehelling niet toegestaan.

Na voltooiing van de werken aan de noordzijde wordt na de herfstvakantie gestart met de volgende fase van de vernieuwing van de waterleiding op de Zeedijk (vanaf de Verweehelling tot aan de Gadeynehelling).

De werken van Fluvius aan de zuidzijde (van Prinsenlaan tot aan K. Albert-I-laan) lopen tot eind 2021. Bij de start van deze voorbereidende werken dienen eveneens enkele leidingen geboord onder de trambedding (van noord naar zuid).

Op 20 september starten de werken voor de boring van 4 buizen van de Gadeynehelling naar de M. Devriendtlaan. Om deze buizen aan elkaar te lassen nemen we de zitbanken op de Zeedijk tussen de De Saedeleerhelling en de Gadeynehelling tijdelijk weg.

In de week hieropvolgend wordt vervolgens een boring uitgevoerd van de De Saedeleerhelling naar het zuidelijk baanvak van de A. Ruzettelaan ter hoogte van huisnummer 67.

Stand van zaken heraanleg

Eind augustus ontvingen we alle offertes van de aannemers die interesse hebben om de werken uit te voeren in het kader van de heraanleg van de A. Ruzettelaan. Deze offertes worden momenteel geëvalueerd. Rond eind oktober, begin november wijzen we de opdracht toe. 

Zodra de aannemer aangeduid is en de detailplanning klaar is, brengen we de bewoners hiervan op de hoogte.

Vragen?

Werken op het openbaar domein brengen onvermijdelijk vragen voor de betrokken bewoners en handelaars met zich mee.

Via deze rubriek kan je veelgestelde vragen (Frequently Asked Questions) en de bijhorende antwoorden/informatie raadplegen.