[2021.10.21] H. Verriestlaan-Colombus: update planning

De uitvoering van het project vordert vlot, de werken liggen momenteel voor op de vooropgestelde planning.

Op 20 oktober 2021 werd de onderlaag asfalt aangebracht in de Hugo Verriestlaan tussen de Zeebruggelaan en de Colombus. In het Maurits Sabbepad en in het noordelijk deel van de Hugo Verriestlaan werd de toplaag gegoten.

De wegsegmenten van de Colombus 1 tot 13 en de Hugo Verriestlaan tussen de Koning Boudewijnlaan en huisnummer 17 zijn daarmee afgewerkt, op de groenzones en de openbare verlichting na.

De werken gaan vlot vooruit. Daardoor konden we eerder dan voorzien starten met de werken in de Colombus ter hoogte van de oneven huisnummers (15 tot 69). Begin deze week begonnen we met het plaatsen van de boordstenen. Het voetpad zal vermoedelijk klaar zijn tegen 15 november 2021.

Aan de overzijde van de Colombus (huisnummers 2 tot 14) werd de toplaag van het asfalt afgefreesd op 20 oktober 2021. De graafwerken in dit wegsegment starten op 8 november 2021, na de herfstvakantie. Tegen eind 2021 is het nieuwe voetpad in deze zone klaar. Door deze werken is er tijdelijk geen doorgang mogelijk naar de Hugo Verriestlaan via het (reeds afgewerkte) wegdeel van de Colombus dat parallel loopt met de spoorweg.

Om de werken in deze zone uit te voeren, verdwijnt de glascontainer. Inwoners kunnen gebruik maken van het inzamelpunt in de Koning Boudewijnlaan. Na de heraanleg wordt de glascontainer in de Colombus vervangen door een ondergrondse container.

Aansluitend op deze zone vernieuwen we in december het kruispunt van de Colombus met de Hugo Verriestlaan (voormalige rotonde). Tijdens deze werken zijn de woningen in het doodlopend deel van de Colombus (71 tot 81) niet bereikbaar. Er komt een tijdelijke ontsluitingsweg van de pijpekop naar de Zeebruggelaan.

Na afwerking van de werfzones in de Colombus (15 tot 69) en de Hugo Verriestlaan tussen Zeebruggelaan en Colombus, start in de tweede helft van november de heraanleg ter hoogte van de Colombus 71 tot 81.

Tegen het eindejaarsverlof is in deze zone de riolering geplaatst en is de rijweg afgedekt met minder-hindersteenslag. In januari 2022 starten we met de plaatsing boordstenen en de aanleg van de opritten.

De laatste fase van de werken (Lode Zielenspad en Hugo Verriestlaan 19 tot Colombus) start vanaf eind januari 2022. De voetpaden worden vanaf eind maart-begin april 2022 aangelegd.

Begin februari 2022 starten we met de aanplanting van nieuwe groenzones. Op dat moment plaatsen we alle bomen en struiken in de afgewerkte straten. Enkel de groenzones van de straten in de laatste fase van de werken, komen pas aan bod na afloop van het huidig plantseizoen, omdat deze straten dan pas verhard worden.