Buitenschoolse kinderopvang

U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Tijdens schoolvakanties vangt ‘t Loavertje enkel de jongste schoolgaande kinderen op, van 2,5 jaar tot en met het kalenderjaar waarin de kinderen 4 jaar worden.

Procedure

Via het inschrijvingsformulier kunt u opvang voor uw kind reserveren.