Dagopvang voor ouderen

Voor wie?

Zowel inwoners als niet-inwoners van Blankenberge vanaf de leeftijd van 65 jaar.

Procedure

Wie in het dagverzorgingscentrum wenst te verblijven, moet zich wenden tot de verantwoordelijke voor een inschrijving op de wachtlijst.

Contactpersoon: Dries Van Maele

Bedrag

Als download vind je de folder van De Vierboete, met daarin meer informatie over de prijzen.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • katz-schaal (zie bijlage)
  • kleefvignet van de mutualiteit
  • adres en telefoon van de kinderen, familieleden