Financiële tussenkomst woonzorgcentrum

Als u problemen hebt om uw verblijf in het woonzorgcentrum De Strandjutter te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten. Hiervoor kunt u zich wenden tot de Sociale Dienst van het woonzorgcentrum.

Procedure

De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken.

Bedrag

U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.