GAS

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid.
In deze verordening is alles geregeld wat belangrijk is voor het behoud van een rustige, nette en ordelijke leefomgeving. Je vindt er onder meer regels terug over:

  • geluid en nachtlawaai
  • sluikstort en zwerfvuil
  • huisvuil en de ophaling ervan
  • wildplassen
  • wildplakken
  • hondenpoep
  • de organisatie van evenementen
  • inbreuken 'stilstaan en parkeren' en inbreuken op verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen
  • ...

Overtredingen van de APV kunnen worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). De belangrijkste GAS-sanctie is de administratieve geldboete.