Geboortepremie

De geboortepremie bedraagt € 125 en wordt toegekend aan de ouder bij wie het kindje gedomicilieerd is.

Voor wie?

De geboortepremie wordt éénmalig toegekend voor elke geboorte en elk in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven doodgeboren kindje.

Procedure

Je maakt een afspraak in het Sociaal Infopunt om je zorgscore te berekenen.

Wat meebrengen

- Het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën van alle meerderjarige gezinsleden.

- Indien je niet in het bezit bent van een aanslagbiljet of het gezamenlijk belastbaar inkomen op het biljet is nul, dan is een recent bewijs van inkomsten noodzakelijk.

- Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien je eigenaar bent van een onroerend goed.

- Een recent attest van de FOD Sociale zekerheid en/of recent attest van de Zorgkas indien jij of jouw minderjarig kind zorgbehoevende is.

- Geboorte-attest, af te leveren binnen de drie maanden na de geboorte.