Geboortepremie

De geboortepremie bedraagt € 125 en wordt toegekend aan de ouder bij wie het kindje gedomicilieerd is.

Voor wie?

De geboortepremie wordt éénmalig toegekend voor elke geboorte of adoptie.

Voorwaarden

De geboortepremie wordt toegekend aan:

  1. De ouder(s) die op de geboortedatum van het kind, waarvoor de premie wordt aangevraagd, gedomicilieerd is (zijn) in Blankenberge. Het kind waarvoor de premie wordt aangevraagd, moet gedomicilieerd zijn in Blankenberge.
  2. De ouder(s) van een al of niet ten volle geadopteerd kind, die gedomicilieerd is (zijn) in Blankenberge, op datum van overschrijving van de adoptieakte in de registers van de Burgerlijke Stand. De premie wordt pas toegekend voor zover het kind de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt en indien voor het desbetreffende kind nog nooit eerder een geboortepremie werd uitbetaald.
  3. De premie wordt ook toegekend voor een doodgeboren kind voor zover de akte in de registers van de Burgerlijke Stand ingeschreven werd, op voorwaarde dat de ouder(s) gedomicilieerd is (zijn) in Blankenberge.

Procedure

Een formulier voor de aanvraag van de lokale geboortepremie wordt bezorgd aan de ouder(s) na de geboorteaangifte en na opmaak van de akte van adoptie of de akte van levenloos geboren kind.

De aanvrager bezorgt het aanvraagformulier terug aan de dienst Burgerzaken.

De premie moet aangevraagd worden binnen een termijn van drie maanden na de geboorte of adoptie van het kind.

De premie wordt uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager.
Indien de begunstigde van de premie openstaande schulden aan het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft, wordt deze premie uitbetaald na verrekening ervan met deze openstaande schuld.