Openbaar onderzoek herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Blankenberge RSS

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Blankenberge wordt herzien. Van maandag 22 juli 2019 om 00:00 t.e.m. zaterdag 19 oktober 2019 om 24:00 vindt een inspraakronde plaats. Op dinsdag 20 augustus 2019 om 19 uur zal een informatievergadering plaatsvinden in de feestzaal van het stadhuis.

Overeenkomstig artikel 2.1.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het College van Burgemeester en Schepenen ter kennis aan de bevolking dat: het ontwerp van de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad van Blankenberge op 25 juni 2019.

Inzage

Het ontwerp kan je, vanaf 22 juli a.s., raadplegen op de website van Blankenberge.

Het dossier ligt ter inzage elke werkdag van 8.30 tot 12 uur; op woensdag ook van 13.30 tot 17.15 uur en op donderdagavond ook van 16 tot 19.30 uur bij de Afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu (J.F. Kennedyplein 1).

Inspraakvergadering

Er wordt een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd op dinsdag 20 augustus 2019 om 19 uur in de feestzaal van het stadhuis van Blankenberge (J. F. Kennedyplein 1).

Bezwaren of opmerkingen

Eventuele bezwaren en opmerkingen over het ontwerp partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan kunnen per aangetekende brief toegezonden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p.a.
- Afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, dit is op 19 oktober 2019.

Gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2019 11 u.