Sociaal tarief

Inwoners met een zorgscore van minimum 25 punten kunnen genieten van de bestaande sociale tarieven bij de verschillende diensten van het Lokaal Bestuur Blankenberge.