Struikelstenen

Wil je ook een struikelsteen plaatsen?

  • Een struikelsteen is een gedenksteen van 10x10 cm groot, die in het voetpad voor de (laatste) verblijfplaats van slachtoffers van het nazi-geweld wordt geplaatst.
  • De stenen zijn van beton.
  • Op de kop zit een messingplaatje, waarin de naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum van overlijden of bevrijding zijn gestanst.

In 2024 viert de stad 80 jaar bevrijding van Blankenberge, in 2025 is de herdenking van 80 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog. Het lokaal bestuur vindt het belangrijk dat we deze mensen niet vergeten en dat we de slachtoffers van het nazisme blijven eren. Een project als de struikelstenen is een toevoeging aan de jaarlijkse herdenkingen die de stad al organiseert. De struikelstenen zijn een herinnering aan het feit dat democratie en mensenrechten waardevol en kwetsbaar zijn. Het is de taak van ons allen om de herinnering aan het verleden levendig te houden, de democratie en de mensenrechten te beschermen en een herhaling van soortgelijke feiten te voorkomen.

Individuen of verenigingen kunnen een aanvraag doen. Eén keer per jaar zal de stad de struikelstenen plaatsen. 

In meer dan duizend steden verspreid over heel Europa zijn struikelstenen geplaatst. Ondertussen zijn dat er al meer dan 100.000. De stenen dragen de naam van slachtoffers van het nazisme: joden, politiek vervolgden, verzetsmensen, Roma en Sinti, homoseksuelen, getuigen van Jehova en slachtoffers van euthanasie. Ook in België plaatsen heel wat steden en gemeenten dergelijke struikelstenen.

De bedenker van de Stolpersteine (Struikelstenen in het Nederlands), de Duitse kunstenaar Günter Demnig, benadrukt dat het plaatsen van de stenen op zich niet voldoende is. Het is een aanleiding om het met nabestaanden, de huidige bewoners van het huis, met buurtbewoners of scholen, te hebben over de slachtoffers en de mechanismen die het mogelijk maken dat andersdenkenden op zo’n brutale manier worden vervolgd, weggevoerd en vaak vermoord.

De stenen herinneren op een tastbare wijze aan de terreur van het nationaal-socialisme. Het brengt het grote, abstracte verhaal binnen in onze eigen, kleine leefwereld. Het gebeurde niet ver weg en lang geleden, maar dichtbij, om de hoek, ook in Blankenberge.

Hoe doe ik een aanvraag? 

Om een aanvraag te behandelen hebben we bepaalde info nodig over de persoon waarvoor een struikelsteen wordt aangevraagd. Hiervoor vragen we om het aanvraagformulier in te vullen en alle beschikbare info mee te geven. O.a. het adres waar je de struikelsteen zou willen plaatsen, informatie over de biografie van de te herdenken persoon, akkoord van de familie/nabestaanden, …

Hoe verloopt de aanvraag verder?

  • De aanvraag wordt voorgelegd aan de werkgroep struikelstenen die de aanvraag controleert samen met het stadsarchief op volledigheid, historische correctheid,… .
  • Deze werkgroep geeft advies over de te plaatsen struikelstenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen zal één keer per jaar de aanvragen goedkeuren en laten plaatsen. Het moment wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen in overleg met de werkgroep.
  • Je wordt op de hoogte gebracht van het verloop van de aanvraag.
  • De stad voorziet jaarlijks budget voor het plaatsen van 10 struikelstenen. 

Vraag een struikelsteen aan