Toelating garageverkoop - Individuele verkoop door particulieren met niet commercieel karakter

Waar gaat het over?

Verkoop je spullen in je tuin, op je oprit of in je garage en ben je een particulier én inwoner van Blankenberge? Dan doe je aan 'garageverkoop'. Dit is een individuele verkoop door particulieren met niet commercieel karakter.

Voor het houden van een garageverkoop heb je toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Bijkomende info

De wet laat een particulier toe zijn goederen te verkopen voor zover deze verkoop niet het kader van een normaal beheer van een privé-patrimonium overstijgt.

Concreet betekent dit dat een particulier de goederen mag verkopen die hem toebehoren en die hij niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd heeft met de bedoeling deze te verkopen. Met andere woorden je mag occasioneel jouw zolder, kelder of garage leegmaken en verkopen wat je teveel hebt.

De deelnemers aan een garageverkoop hebben geen machtiging ambulante handel (leurkaart) nodig, op voorwaarde dat zij zich beperken tot de verkoop van eigen goederen die niet werden aangekocht met de bedoeling deze te verkopen.

Let wel! Als de verkoop het normale beheer van een privé-patrimonium overstijgt, wordt de verkoper beschouwd als een handelaar. In dat geval moet je voldoen aan de verplichtingen die gelden voor een handelaar (o.a. machtiging ambulante handel).

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je kan uitsluitend als particulier - niet als handelaar - en inwoner van Blankenberge deelnemen aan de garageverkoop. 
  • Je mag enkel goederen verkopen die jou als particuliere verkoper toebehoren en die je niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd hebt om ze te verkopen. Hierbij kan je denken aan goederen die je niet langer gebruikt, een teveel aan fruit en/of groenten door een onverwacht overvloedige oogst, een gekregen geschenk dat je niet bevalt, ...
  • Je mag de goederen enkel uitstallen en verkopen op jouw private eigendom. Dus in en voor de garage, op de oprit en in de voortuin, en dit tot aan de grens met het openbaar domein van stad Blankenberge. Het is niet toegestaan delen van het openbaar domein zoals voetpaden, pleintjes voor de garageverkoop in te nemen.
  • Beschik je zelf niet over een garage, oprit of voortuin? Dan mag je een garageverkoop inrichten bij een familielid, vriend of kennis die in Blankenberge woont en jou een plaats ter beschikking stelt op zijn of haar private eigendom.

Aanvraag

Ben je een particulier en wens je een garageverkoop te organiseren? Hiervoor moet je een toelating aanvragen. Doe je aanvraag online en doe dit uiterlijk vier weken voor de garageverkoop.

Het college van burgemeester en schepenen beslist of je een toelating krijgt.

Hoeveel kost het?

Een garageverkoop houden is gratis.

Meer info