Woon- en energieloket

In het woon- en energieloket kan je terecht met alle vragen rond specifieke thema’s zoals:

  • een tekort aan info over of het niet begrijpen van:
    facturen, de werking van de Lokale Adviescommissie, de V-test, de kleine lettertjes van contracten, de regeling inzake minimale levering van aardgas in de winter,… 
  • problemen met:
    verhuizen en het niet of verkeerd gebruik maken van de verhuisformulieren, de toekenning van de sociale maximumprijs, het opladen van de budgetmeter, de schuldafbouw in de budgetmeter, de toekenning van minimale levering voor de aardgasbudgetmeter, fouten in de facturatie van leverancier of netbeheerder, agressieve verkoop (deur-aan-deur of telefonisch), de afsluiting van energie,…
  • begeleiding bij:
    aanvragen van een stookoliepremie, inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij of SVK, problemen met de verhuurder, aanvragen huurpremie, aanvragen van een huurwaarborg, problemen i.v.m. slechte woonkwaliteit, dreigende uithuiszetting,…

Het OCMW heeft ook een noodwoning waar mensen voor korte tijd mogen verblijven indien zij door omstandigheden niet meer in hun eigen woning kunnen blijven. Voor meer informatie over de noodwoning kan je bij het woon- en energieloket terecht.