Aanpassing besluit burgemeester betreffende beheersmaatregelen op ingerichte markten en in het winkelcentrum RSS

Op 15 juni 2020 werd het nieuwe besluit van de burgemeester gepubliceerd. Dit besluit bevat een aantal belangrijke aanpassingen en kan je hieronder raadplegen, lees dit zeker even na!

Download het aangepaste besluit van de burgemeester

Wij vragen in het bijzonder jouw aandacht voor volgende zaken:

  • In de Kerkstraat (gedeelte tussen de Zeedijk en de De Smet de Naeyerlaan) worden géén privatieve innames openbaar domein toegelaten. In dit gedeelte kunnen dus geen terrassen, vlaggen, stoepborden,... buiten staan. Ook bloempotten worden niet toegelaten (dit is enkel mogelijk voor bijvoorbeeld een bloemenwinkel).

  • Leveringen in het centrum kunnen na 11 uur enkel bij uitzondering en door houders van een doorgangsbewijs gebeuren. Hierbij dient steeds de kortste weg binnen het winkelgebied te worden gevolgd om van en naar de leveringsplaats te rijden. De verantwoordelijke van de leveringsplaats staat te allen tijde in voor de tijdige communicatie aan de leverancier en de naleving van deze maatregel.

  • Heb je een horecazaak, hou er dan rekening mee dat er vanaf 00.30 uur geen bestelling van drank meer kan geplaatst worden, dit met het oog op een rustig verloop van de sluiting van de zaak.
Gepubliceerd op dinsdag 16 juni 2020 15.36 u.