Aanvraag invaliditeit, parkeerkaart voor personen met een handicap, THAB

Je krijgt via de dienst Senioren, pensioenen en ondersteuning sociale zaken een vragenlijst die je ingevuld terug bezorgt.

  • Aanvraag bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie personen met een handicap, voor een tegemoetkoming aan personen met een handicap jonger dan 65 jaar (inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming – IV/IT).
  • Aanvraag bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie personen met een handicap, voor een parkeerkaart voor mindervalide personen van 21 jaar of ouder.
  • Aanvraag bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie personen met een handicap, voor een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden.
  • Aanvraag bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie personen met een handicap, voor een attest voor vrijstelling BTW en verkeersbelastingen voor het eigen voertuig.
  • Aanvraag bij de Vlaamse Sociale bescherming, voor een tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB). Dit is een aanvraag voor invaliditeit voor personen ouder dan 65 jaar.