Aanvraag invaliditeit, parkeerkaart voor personen met een handicap, THAB

Zowel inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming (IV/IT) als een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je zelf met je elektronische identiteitskaart rechtstreeks aanvragen via de website van de FOD Sociale zekerheid.

De tegemoetkoming hulp van bejaarden (THAB) kan online aangevraagd worden via de website van de Vlaamse Sociale bescherming.

Heb je hierbij hulp nodig dan kan je een blanco vragenlijst ophalen aan het onthaal van het Sociaal Huis.

Ofwel bezorg je de ingevulde vragenlijst terug aan het Sociaal Huis. De vragenlijst wordt dan door het Sociaal Huis verwerkt en doorgestuurd naar de juiste dienst.
Ofwel maak je een afspraak met een medewerker van het Sociaal Infopunt. Zij kan je helpen met het invullen van de vragenlijst en de informatie door te sturen naar de juiste dienst.