Aanvraag van een schoolstage

Op zoek naar een stageplaats? Ook bij uw gemeente kan u terecht voor interessante stageplaatsen.

Voorwaarden

U bent student in het secundair, hoger of universitair onderwijs of in het volwassenenonderwijs.

Procedure

U dient uw aanvraag voor een stageplaats in bij de personeelsdienst (via personeelsdienst@blankenberge.be).