Aanwerving administratief medewerker Infopunt Toerisme (C1 - C3)

Het Lokaal Bestuur Blankenberge zal een voltijdse administratief medewerker aanwerven in het Infopunt Toerisme (C1 - C3) voor onbepaalde duur (vastbenoemd).

Aanwervingsvoorwaarden

  • houder zijn van het diploma hoger secundair of ermee gelijkgesteld onderwijs
  • slagen voor de selectieproeven

Selectiecriteria

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen bepalen, een hoge mate van inzet bezitten, flexibel zijn, goede communicatieve vaardigheden bezitten en viertalig zijn (Nederlands - Frans - Duits - Engels).

Wedde

Aanvangswedde in weddenschaal C1, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Er kan een weddenberekening gevraagd worden aan de personeelsdienst.

Wij bieden u

Een boeiende job, maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering en terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer.

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk tot en met maandag 25 maart 2019 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, recent uittreksel uit het strafregister en het gevraagde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

De selectieproeven zullen plaatsvinden in de tweede helft van april en in de eerste helft van mei.