Aanwerving ergotherapeut BV1-BV3 Woonzorgcentrum De Strandjutter

Het lokaal bestuur Blankenberge werft een ergotherapeut aan in het rust- en verzorgingstehuis De Strandjutter (tijdelijk contract met optie vast).

Aanwervingsvoorwaarden

  • minstens houder zijn van een bachelordiploma in de ergotherapie
  • slagen voor selectieproeven

Selectiecriteria

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het werken in teamverband, zin hebben voor creativiteit en improvisatie, een hoge mate van motivatie bezitten, flexibel zijn en goede communicatieve en sociale vaardigheden bezitten.

Wedde

Wordt berekend in weddenschalen BV1-BV3. Alle beroepservaring in openbare dienst en maximaal 10 jaar in de privésector wordt in rekening gebracht. Er kan een weddenberekening gevraagd worden aan de personeelsdienst.

Wij bieden u

Een boeiende job, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, aanvullende pensioenverzekering, interessante vakantieregeling en terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer.

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan uiterlijk tot en met vrijdag 27 januari 2019 ter attentie van de Personeelsdienst lokaal bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, recent uittreksel uit het strafregister en het gevraagde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

De data van de proeven zullen meegedeeld worden na afsluiting van de kandidaturen (onder voorbehoud in de week van 4 tot en met 10 februari 2019).