Aanwerving startbaan Schoolspotter

Het lokaal bestuur is op zoek naar een enthousiaste medewerker startbaan schoolspotter. Je wordt tewerkgesteld bij de stedelijke preventiedienst. Ervaring is niet vereist! Je krijgt een opleiding op de werkvloer en kan deelnemen aan studiedagen aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Jonger dan 26 jaar zijn.
 • Geen diploma secundair onderwijs (max. 5e jaar ASO, TSO of KSO afgewerkt of max. 6e jaar (D)BSO afgewerkt).
 • Niet meer leerplichtig zijn.
 • Medisch geschikt zijn.
 • Je bent in het bezit van alle politieke en burgerrechten.
 • Slagen voor de selectieproeven.

Functie

 • Op piekuren ben je aanwezig in de stationsomgeving en ben je een aanspreekpunt voor alle reizigers, maar met specifieke aandacht voor jongeren.
 • Je houdt toezicht op de kusttram en aan de haltes in samenwerking met De Lijn en de Gemeenschapswachten.
 • Je ondersteunt de vrijetijdswerkingen voor kinderen en jongeren buiten de schooltijd.
 • Je werkt samen met medewerkers van de preventiedienst, jeugddienst, OCMW en buurtsport.
 • Je bent voor en na de schooltijd aanwezig in de schoolomgeving.
 • Je bent een luisterend oor voor de jongeren in de stad en zoekt hen ook actief op bij hun hangplekken. Waar nodig verwijs je hen door naar de juiste diensten.
 • Je sensibiliseert jongeren en burgers over sociale overlast (bijvoorbeeld sluikstorten).
 • Je begeleidt mee verkeerseducatieve- en sportactiviteiten en bent mee verantwoordelijk voor een aangenaam, vlot en veilig verloop ervan.
 • Je observeert en rapporteert wat je waarneemt tijdens je taken. Je signaleert de noden en behoeften van de jongeren en buurt.
 • Je werkt samen met het team Gemeenschapswachten en de startbaner Verkeersveiligheid aan de fenomenen vermeld in het strategisch veiligheids- en preventieplan.

Wedde

Loon volgens barema 229 van het onderwijs.

Wij bieden u

Een voltijdse boeiende, afwisselende startbaan bij de stad met uitgebreide mogelijkheden tot opleiding en vorming (behalen diploma secundair onderwijs).

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk uiterlijk tot en met zondag 28 juli 2019 ter attentie van de Personeelsdienst lokaal bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, recent uittreksel uit het strafregister (model 596.2) en kopie van je hoogst behaalde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

Kandidaten dienen te slagen voor een selectie-interview dat zal plaatsvinden tijdens de week van 5 tot en met 9 augustus 2019.