Aanwerving theatertechnicus C1-C3

Het Lokaal Bestuur Blankenberge zal een theatertechnicus aanwerven in vast verband.

Aanwervingsvoorwaarden

  • houder zijn van het diploma hoger secundair of ermee gelijkgesteld onderwijs, bij voorkeur in de richting Theatertechnieken of een gelijkwaardige richting
  • in het bezit zijn van het rijbewijs B
  • slagen voor de selectieproeven

Selectiecriteria

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen bepalen, een hoge mate van inzet bezitten, flexibel zijn en goede communicatieve vaardigheden bezitten.

Wedde

Aanvangswedde in weddenschaal C1, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Er kan een weddenberekening gevraagd worden aan de personeelsdienst.

Wij bieden u

Een boeiende job, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer.

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk uiterlijk tot en met zondag 16 juni 2019 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, recent uittreksel uit het strafregister en het gevraagde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

De data van de proeven zullen meegedeeld worden na afsluiting van de kandidaturen.