Aanwijzing van getuigen voor de stem- en telbureaus RSS

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau van gemeente Blankenberge deelt de indieners van de voordrachtsakten mee dat hij de aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus, voor de telbureaus G en voor telbureaus P in ontvangst zal nemen op dinsdag 9 oktober 2018 van 14 tot 16 uur.

Het formulier met de aanwijzing van de getuigen moet worden afgegeven op het volgend adres: Stadhuis (Masereelzaal), J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge. 

Elke indiener van een voordrachtsakte mag per stembureau slechts één getuige en één plaatsvervangende getuige aanwijzen.

De getuigen voor een stembureau en voor een telbureau G moeten gemeenteraadskiezers zijn. De getuigen voor telbureau P moeten provincieraadskiezers zijn. Personen die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen, kunnen ook als getuige of plaatsvervangende getuige worden aangewezen.

De indiener van de voordrachtsakte beslist voor elke getuige in welk stembureau of telbureau hij zijn opdracht zal vervullen tijdens de duur van de verrichtingen. Hij brengt de getuigen die hij heeft aangewezen, daarvan zelf schriftelijk op de hoogte. De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau moet die kennisgeving mee ondertekenen.

De indiener van de voordrachtsakte kan voor de aanwijzing van de getuigen formulier A10 gebruiken en voor de kennisgeving aan de getuigen formulier A13. Beide formulieren zijn beschikbaar op de website www.vlaanderenkiest.be.

Gepubliceerd op dinsdag 11 september 2018 13.44 u.