Beheer in de polders

De Uitkerkse Polder, Europese natuurparel aan de Kust.

Weilanden tot aan de horizon, veel water, een uitzonderlijke natuurpracht en bovenal rust: de Uitkerkse Polder is uniek. 

Het uitgestrekt open polderlandschap is dé trekpleister voor vele zeldzame weidevogels of overwinterende vogels.

 Natuurpunt werkt met Europese middelen mee aan het herstel van natuurgebieden van internationaal belang

De Uitkerkse Polder maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk, de ruggengraat van een uitgebreid Europees natuurnetwerk.  

Wat is natuur? Er zijn heel wat definities:

  • Wat de mens om zich heen ziet en wat beschouwd wordt als nog niet door de mens gewijzigd (Van Daele)
  • Waarneembare werkelijkheid, voor zover die tot stand komt zonder invloed van de mens (Maréchal)
  • Alles wat zichzelf ordent en handhaaft, al of niet in aansluiting op menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen. (Schroevers)

Hoe ver reikt de menselijke hand in het landschap om ons heen?

Natuurbeheer en natuurontwikkeling, is dat hetzelfde?

Door de eeuwen heen, heeft de mens op één of andere manier gebruik gemaakt van de natuur om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Diverse ingrepen hebben nadien spontaan geleid tot heel wat landschapstypes (habitats) met hun specifieke flora en fauna.

In de Uitkerkse Polder ontstonden in de loop van de eeuwen, de hoger gelegen kamgraslanden, de lager gelegen zeldzame zilte graslanden, bloemrijke (zilte)hooilanden en waterpartijen (sloten, poelen, laantjes).

Neem een tip van de sluier over het natuurgebied Uitkerkse Polder, bewerkt door zachte en harde hand.

Van 16 oktober tot en met 15 november loopt er in de tentoonstellingsruimte van het bezoekerscentrum een tentoonstelling met als thema: Beheer in de Polders

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Organisatie

Natuurpunt Blankenberge

Filter op categorie