Mini-expo: Natuurbeheer in de Uitkerkse Polder

grote weergave Blonde d'Aquitaine koeien in de Uitkerkse Polder (Natuurpunt) Alle foto's - 1 ©Natuurpunt

Van 16 september tot en met 15 oktober loopt in de tentoonstellingsruimte van het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder de educatieve mini-expo 'Natuurbeheer in de Uitkerkse Polder'.

Inkom: gratis

De Uitkerkse Polder, Europese natuurparel aan de Kust: weilanden tot aan de horizon, veel water, een uitzonderlijke natuurpracht en bovenal rust. Het uitgestrekt open polderlandschap is dé trekpleister voor vele zeldzame weidevogels of overwinterende vogels.

Natuurpunt werkt met Europese middelen mee aan het herstel van natuurgebieden van internationaal belang. De Uitkerkse Polder maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk, de ruggengraat van een uitgebreid Europees natuurnetwerk. 

Wat is natuur? Er zijn heel wat definities:

  • Wat de mens om zich heen ziet en wat beschouwd wordt als nog niet door de mens gewijzigd (Van Daele)
  • Waarneembare werkelijkheid, voor zover die tot stand komt zonder invloed van de mens (Maréchal)
  • Alles wat zichzelf ordent en handhaaft, al of niet in aansluiting op menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen. (Schroevers)

Hoe ver reikt de menselijke hand in het landschap om ons heen?

Natuurbeheer en natuurontwikkeling, is dat hetzelfde?

Door de eeuwen heen, heeft de mens op één of andere manier gebruik gemaakt van de natuur om in zijn levensonderhoud te voorzien. Diverse ingrepen hebben nadien spontaan geleid tot heel wat landschapstypes (habitats) met hun specifieke flora en fauna.

In de Uitkerkse Polder ontstonden in de loop van de eeuwen, de hoger gelegen kamgraslanden, de lager gelegen zeldzame zilte graslanden, bloemrijke (zilte)hooilanden en waterpartijen (sloten, poelen, laantjes).

Neem een tip van de sluier over het natuurgebied Uitkerkse Polder, bewerkt door zachte en harde hand.

Deze activiteit wordt mee gepromoot met de financiële steun van het LIFE programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP project.

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Organisatie

Natuurpunt Blankenberge

Filter op categorie