Mini-expo: broedvogels in de Uitkerkse Polder

grote weergave Mini-expo: Broedvogels in de Uitkerkse Polder (Natuurpunt) Alle foto's - 1 ©Natuurpunt

Vanaf 1 augustus tot en met 15 september loopt in de tentoonstellingsruimte van het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder de educatieve mini-expo 'Broedvogels in de Uitkerkse Polder'.

Inkom: gratis

Wist je dat de Uitkerkse Polder de favoriete broedhaven is voor duizenden trekvogels? Nu komen ze van over de hele wereld naar onze kustpolder. Voor de grutto, de kluut, de kievit, de tureluur, de scholekster,… is het de grootste en beste broedplaats van Vlaanderen!

Natuurpunt Blankenberge doet er alles aan om de biotoop van deze vogels te beschermen! In de weidevogelgebieden werden er de voorbije jaren speciaal voor hen zonnepompen geplaatst.

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder

Organisatie

Natuurpunt Blankenberge

Filter op categorie