Adviesraden

De stad Blankenberge beschikt over verschillende adviesraden, die burgers de mogelijkheid geven om een bijdrage te leveren aan het lokale beleid.

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur 2019-2024 dienen een aantal adviesraden opnieuw samengesteld te worden. In Blankenberge is dit onder meer het geval voor de seniorenraad (SSR) , de gehandicaptenadviesraad (GAR) en de sportraad. Daarnaast zoekt het bestuur ook deskundigen voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en voor de beheerraad van het cultuurcentrum en de bibliotheek.
Het stadsbestuur doet dan ook een warme oproep naar alle burgers en verenigingen om zich kandidaat te stellen en vertegenwoordigers aan te duiden voor een van deze adviesraden.