Afschaffing subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

De subsidie voor het plaatsen van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen, wordt stopgezet op 01/01/2020.

Alle geldige aanvragen, ingediend vóór de datum van de afschaffing, komen in aanmerking voor uitbetaling van de subsidie.

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat regenwater ('hemelwater') gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u investeert in een regenwaterinstallatie.

Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kunt u opzoeken met de Premiezoeker. Vink achtereenvolgens aan:

  • 'energie en water besparen'
  • 'water besparen'
  • 'hemelwaterput'/ 'hemelwaterton'.

Voorwaarden

  • Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.
  • Uw gemeente kan nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Procedure

Neem contact op met de milieudienst of de technische dienst van uw gemeente.

Bedrag

Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente.

Als download vindt u het subsidiereglement en aanvraagformulier.