Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Afspraken inzage openbaar onderzoek

Via een openbaar onderzoek licht het stadsbestuur je in over projecten en plannen, meestal met betrekking tot ruimtelijke planning en omgevingsaanvragen.

  • Openbaar onderzoek: omgevingsvergunningen (bouwdossiers)

Een openbaar onderzoek in kader van een omgevingsvergunning vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning. Tijdens een openbaar onderzoek kun je de plannen inkijken bij de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu en kun je eventuele bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

TIP! Naar aanleiding van Corona heeft de Vlaamse overheid een initiatief genomen waardoor de meeste plannen van openbare onderzoeken online raadpleegbaar zijn via het publiek omgevingsloket. Hier kan je zoeken op gemeente, adres, projectnaam of projectnummer. Het is dus zeker de moeite waard om eerst eens het publiek omgevingsloket te raadplegen vooraleer je een afspraak maakt!

Let wel dat dossiers op het publiek omgevingsloket enkel raadpleegbaar zijn gedurende de termijn van het openbaar onderzoek.

Bezwaarschriften naar aanleiding van een openbaar onderzoek kunnen per post verstuurd worden naar de dienst STROM, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge of per e-mail naar stedenbouw@blankenberge.be, of kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket.

Via de link 'bekendmaking openbare onderzoeken' kan je op de stadswebsite bekijken welke openbare onderzoeken er lopende zijn voor omgevingsaanvragen.


Maak online een afspraak

  • Openbaar onderzoek: ruimtelijke planning

Er worden ook openbare onderzoeken gehouden voor dossiers inzake ruimtelijke planning, zoals bijvoorbeeld voor ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Indien je inzage wenst in kader van een dergelijk openbaar onderzoek, dan kan je telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer 050 636 440.

Via de link 'ruimtelijke planning: openbare onderzoeken' kan je bekijken welke dossiers er lopende zijn inzake ruimtelijke planning.


Andere afspraken

Alle overige afspraken voor de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu verlopen telefonisch. Je kan hiervoor terecht op het telefoonnummer 050 636 440.