Algemene maatregelen

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen.

Wat kan je doen?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

  1. Blijf thuis als je ziek bent. 
  2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
  3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

  1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
  2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem,…)
  3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Wees dus voorzichtig met contact tussen kinderen en ouderen.
  4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
  5. Social distancing is cruciaal! Hou minimum 1,5 meter afstand met anderen.

Het dragen van een mondmasker is aanbevolen op de wekelijkse markt en het winkelcentrum en verplicht in gebouwen van het Lokaal Bestuur, in winkels, gebedshuizen, de bibliotheek en het recyclagepark.