Algemene maatregelen

Om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen.

Wat kan je doen?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent. 
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem,…)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
 5. Social distancing is cruciaal! Hou minimum 1,5 meter afstand met anderen. Indien dit niet mogelijk is, is het dragen van een mondmasker sterk aangeraden. Als download vind je hieronder meer informatie over het correct gebruik van mondmaskers en handschoenen. Wil je zelf een stoffen mondmasker maken? Surf dan naar www.maakjemondmasker.be.
 6. Vermijd drukke plaatsen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht op markten, in de expo’s die plaatsvinden in gebouwen van het Lokaal Bestuur, in winkels en het winkelcentrum, horeca, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea, bibliotheken en in stadsgebouwen.

Vanaf maandag 8 juni 2020 wordt vrijheid de regel en wat niet mag de uitzondering.
Wat jouw individueel gedrag betreft, wil dit concreet het volgende zeggen:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen.
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, dit wil zeggen de 'persoonlijke bubbel'. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
 • Het is mogelijk om als gezin met 5 dezelfde personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=persoonlijke bubbel). Deze 5 personen blijven steeds dezelfde!
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden.
 • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Telewerken wordt sterk aanbevolen.