Algemene maatregelen

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen.

Wat kan je doen?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent. 
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem,…)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
 5. Social distancing is cruciaal! Hou minimum 1,5 meter afstand met anderen. Indien dit niet mogelijk is, is het dragen van een mondmasker sterk aangeraden. Als download vind je hieronder meer informatie over het correct gebruik van mondmaskers en handschoenen. Wil je zelf een stoffen mondmasker maken? Surf dan naar www.maakjemondmasker.be.
 6. Vermijd drukke plaatsen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht op de wekelijkse markt, in gebouwen van het Lokaal Bestuur, in winkels en het winkelcentrum, in schoolomgevingen, gebedshuizen, de bibliotheek en het recyclagepark.

De federale regering heeft in het Overlegcomité beslist om vanaf zaterdag 27 maart 2021 strengere regels op te leggen, die zijn nodig om de toenemende druk op de ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

Wat jouw individueel gedrag betreft, moet je rekening houden met het volgende:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen.
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, dit wil zeggen de 'persoonlijke bubbel'. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld), met het respecteren van een veilige afstand en/of het dragen van een mondmasker.
 • Er geldt een verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24 uur en 5 uur 's morgens, behalve voor essentiële en niet-uitstelbare verplaatsingen (zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer).
 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht.

In Blankenberge geldt er vanaf 27 maart 2021 24/7 een alcoholverbod op het openbaar domein.