Algemene subsidie sportclubs

Sportverenigingen die erkend zijn door het lokaal bestuur Blankenberge kunnen binnen het grondgebied een jaarlijkse subsidie aanvragen.

Download hieronder het subsidiereglement en aanvraagformulier.