Algemene subsidie sportclubs

Sportverenigingen die erkend zijn door het Lokaal Bestuur Blankenberge kunnen binnen het grondgebied een jaarlijkse subsidie aanvragen.

Als download vind je het subsidiereglement en aanvraagformulier.