Algemene subsidie sportclubs

De door stad Blankenberge erkende sportverenigingen binnen het grondgebied kunnen een jaarlijkse subsidie aanvragen.

Als download vind je het subsidiereglement en aanvraagformulier.