Alle opdrachten

Op deze pagina vind je een overzicht van de open én afgelopen opdrachten.

[AFGELOPEN] Klank- en lichtshow op de Belgium Pier Blankenberge

Het lokaal bestuur van Blankenberge is trots op zijn gerenoveerde Belgium Pier, een parel aan de Belgische kust. Het lokaal Bestuur is vastbesloten om deze iconische locatie verder uit te spelen als een unieke troef voor de stad en haar bezoekers.

In lijn met deze visie wil het lokaal bestuur graag de mogelijkheden verkennen voor de realisatie van een permanente installatie voor een klank- en lichtshow op en rond de Belgium Pier. Dit initiatief versterkt niet alleen de beleving van de bezoekers, maar het draagt ook bij aan de identiteit van Blankenberge als een bruisende, innovatieve kustgemeente.

We nodigen daarom creatieve, ervaren bedrijven en individuen uit om deel te nemen aan deze marktbevraging. Het lokaal bestuur is geïnteresseerd in voorstellen die niet alleen technologisch geavanceerd zijn, maar ook passen bij de unieke sfeer en geschiedenis van de stad. 

[AFGELOPEN] Banners op het openbaar domein van het Lokaal Bestuur Blankenberge

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft op heel wat locaties in de stad gespannen staalkabels boven het openbaar domein ter beschikking. Deze kabels bevinden zich typisch op een hoogte van 5m of meer en worden hoofdzakelijk ingezet voor het voorzien van sfeerverlichting gedurende de kerstperiode. Het bestuur onderzoekt momenteel of het haalbaar is om ook banners aan deze staalkabels te bevestigen om zo op een flexibele manier stadsinformatie en/of evenementiële promotie te communiceren. De banners moeten eveneens een vakantiegevoel creëren en sfeer/kleur brengen in de centrumstraten.

[AFGELOPEN] Baanborden: informatieborden op het openbaar domein

Het lokaal bestuur Blankenberge wenst baanborden/infoborden te plaatsen op enkele strategische locaties op het openbaar domein (Blankenberge en Uitkerke). Het bestuur wil op deze manier allerlei stadsinformatie en evenementiële promotie aanbieden aan de inwoners, bezoekers of tweedeverblijvers. 

[AFGELOPEN] Totaal softwarepakket voor de vrijetijdsdiensten van het lokaal bestuur Blankenberge

Het Lokaal Bestuur Blankenberge wenst samen met Farys een totaal softwarepakket te implementeren die de front- en backoffice zo veel mogelijk moeten ondersteunen en vereenvoudigen voor: 

  • zaalverhuur van stedelijke infrastructuur 
  • verhuur van stadsmateriaal 
  • aanvragen van evenementen (inname openbaar domein) 
  • inschrijvingen voor cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten 
  • ticketverkoop voor stedelijke en culturele evenementen.

Het pakket moet het voor burgers (individueel/gezin), verenigingen, scholen en bedrijven mogelijk maken om, zowel online als aan de balies van de vrijetijdsdiensten, reserveringen en inschrijvingen te doen. De verschillende modules binnen het systeem zullen voornamelijk gebruikt worden door het cultuurcentrum, de jeugddienst, de sportdienst, het zwembad, de dienst evenementen, de dienst toerisme, de bibliotheek, het museum Belle Epoque Centrum, de financiële dienst en Technische dienst. Uitbreiding naar dienstencentrum en andere stadsdiensten moet mogelijk zijn. 

[AFGELOPEN] Ontwikkelen van digitale informatiezuilen ter ondersteuning van Zorgzame Buurten

Het lokaal dienstencentrum De Bollaard wil digitale informatiezuilen bij de handelaars plaatsen om enerzijds de buurtbewoners te informeren, te sensibiliseren en om de verbondenheid in de buurt te versterken. Anderzijds moeten deze zuilen ook een kanaal zijn om de kwetsbare inwoners te bereiken.

[AFGELOPEN] Digital signage: informatieschermen op het openbaar domein

Het Lokaal Bestuur Blankenberge wil werken maken van digital signage en wenst digitale schermen te plaatsen op enkele strategische locaties op het openbaar domein. Het bestuur wil dynamische, audiovisuele content aanbieden aan de inwoners, bezoekers of tweedverblijvers. 

[AFGELOPEN] Digitaal vrijwilligersplatform

Het Lokaal Bestuur, meer bepaald de vrijwilligerswerking van dienstencentrum De Bollaard, is op zoek naar een digitaal vrijwilligersplatform ter ondersteuning van het vrijwilligersloket. Het bestaande vrijwilligersloket wil zich verder digitaal uitbouwen om alle (toekomstige) vrijwilligers beter te informeren, te begeleiden naar een vrijwilligersplaats en het efficiënter bijhouden van alle nodige administratie. Een gebruiksvriendelijk digitaal vrijwilligersplatform met bijhorend CRM-platform kan een stap in de goeie richting zijn om vraag en aanbod bekend te maken, te centraliseren en te beheren. 

[AFGELOPEN] Cloudbased programma of app voor beheer strandcabines

Het Lokaal Bestuur, meer bepaald de Strand- en reddingsdienst, is op zoek naar een cloudbased programma/app met als doel de administratieve vereenvoudiging van het systeem voor het beheer van de strandcabines. 
Op ons strand staan +/- 1000 cabines. De gegevens hiervan worden op heden in verschillende programmavormen opgeslagen. Dit werk is zeer arbeidsintensief, omslachtig, tijdrovend en weinig effectief. Het is een kans om alsook onze dienstverlening uit te breiden, te verbeteren en digitaal te vereenvoudigen. 

[AFGELOPEN] Mobile first: mobiele stadsapp

Het Lokaal Bestuur werkt aan de mobile first-gedachte in zijn digitale communicatiestrategie en wil een stadsbrede, mobiele app voor haar inwoners ontwikkelen. Het project kadert in een breder perspectief rond digitale inclusie, waarbij we als lokale overheid de opdracht hebben om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Een gebruiksvriendelijke app kan hier een stap in de goeie richting betekenen voor diverse doelgroepen. De mobiele stadsapp moet het portaal worden voor de verschillende digitale projecten die momenteel gefragmenteerd beschikbaar zijn. Het is een kans om onze dienstverlening uit te breiden.