Alle opdrachten

Op deze pagina vind je een overzicht van de open én afgelopen opdrachten.

[AFGELOPEN] Digital signage: informatieschermen op het openbaar domein

Het Lokaal Bestuur Blankenberge wil werken maken van digital signage en wenst digitale schermen te plaatsen op enkele strategische locaties op het openbaar domein. Het bestuur wil dynamische, audiovisuele content aanbieden aan de inwoners, bezoekers of tweedverblijvers. 

[AFGELOPEN] Digitaal vrijwilligersplatform

Het Lokaal Bestuur, meer bepaald de vrijwilligerswerking van dienstencentrum De Bollaard, is op zoek naar een digitaal vrijwilligersplatform ter ondersteuning van het vrijwilligersloket. Het bestaande vrijwilligersloket wil zich verder digitaal uitbouwen om alle (toekomstige) vrijwilligers beter te informeren, te begeleiden naar een vrijwilligersplaats en het efficiënter bijhouden van alle nodige administratie. Een gebruiksvriendelijk digitaal vrijwilligersplatform met bijhorend CRM-platform kan een stap in de goeie richting zijn om vraag en aanbod bekend te maken, te centraliseren en te beheren. 

[AFGELOPEN] Cloudbased programma of app voor beheer strandcabines

Het Lokaal Bestuur, meer bepaald de Strand- en reddingsdienst, is op zoek naar een cloudbased programma/app met als doel de administratieve vereenvoudiging van het systeem voor het beheer van de strandcabines. 
Op ons strand staan +/- 1000 cabines. De gegevens hiervan worden op heden in verschillende programmavormen opgeslagen. Dit werk is zeer arbeidsintensief, omslachtig, tijdrovend en weinig effectief. Het is een kans om alsook onze dienstverlening uit te breiden, te verbeteren en digitaal te vereenvoudigen. 

[AFGELOPEN] Mobile first: mobiele stadsapp

Het Lokaal Bestuur werkt aan de mobile first-gedachte in zijn digitale communicatiestrategie en wil een stadsbrede, mobiele app voor haar inwoners ontwikkelen. Het project kadert in een breder perspectief rond digitale inclusie, waarbij we als lokale overheid de opdracht hebben om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Een gebruiksvriendelijke app kan hier een stap in de goeie richting betekenen voor diverse doelgroepen. De mobiele stadsapp moet het portaal worden voor de verschillende digitale projecten die momenteel gefragmenteerd beschikbaar zijn. Het is een kans om onze dienstverlening uit te breiden.