Asbest inleveren

Asbest – container n° 8

Er zijn verschillende soorten asbesthoudende afvalstoffen, maar enkel asbesthoudende afvalstoffen van bouw- en sloopactiviteiten die hechtgebonden zijn worden aanvaard op het recyclagepark.

Wat kan je inleveren?

  • Asbesthoudende materialen zoals golfplaten, dakbedekking, leien, bloembakken, buizen,… in een gesloten plastic zak of toegeplakte bouwfolie

Wat kan je niet inleveren? 

Niet-gebonden asbest mag niet naar het recyclagepark. Deze soort asbest zit bijvoorbeeld in isolatie of kalkachtige plaaster. Asbest in ongebonden toestand is zeer gevaarlijk. Voor de verwijdering ervan moet je een beroep doen op erkende verwerkers.

  • Vreemde voorwerpen zoals beton, grond en stenen, isolatiemateriaal, kunststof, teer, glas, textiel, restafval, kalk- of gipsplaten (ytong),…
  • Organisch afval
  • Asfalt, ytong
  • Vrij asbest, isolatiemateriaal, roofing
  • Asbestcementbuizen met een diameter groter dan 10 cm
  • Vrije asbest
  • Zuivere pical-asbestplaten
  • Gevaarlijke en toxische stoffen
  • Porselein en keramiek 

Hoe aanbieden?

Om stofvorming te voorkomen pak je het asbesthoudend materiaal in voor je naar het recyclagepark komt. Gebruik een plastic zak of bouwfolie die je in elke doe-het-zelfzaak kan kopen. Plak het pakket goed toe. Asbesthoudend materiaal mag je nooit breken of gooien.