Baanborden: informatieborden op het openbaar domein

Projectnaam

Baanborden: informatieborden op het openbaar domein van het lokaal bestuur Blankenberge. 

Start- en einddatum RFI

Tijdspanne waarbinnen je je interesse voor het project kan indienen:
maandag 09 januari 2023 t.e.m. vrijdag 27 januari 2023. 

Opdrachtgever / projectverantwoordelijke

Lokaal Bestuur Blankenberge, Dienst Communicatie 
J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, 1e verdiep 
communicatie@blankenberge.be of T 050 636 590 

Context en voorwerp van de RFI

Het lokaal bestuur Blankenberge wenst baanborden/infoborden te plaatsen op enkele strategische locaties op het openbaar domein (Blankenberge en Uitkerke). Het bestuur wil op deze manier allerlei stadsinformatie en evenementiële promotie aanbieden aan de inwoners, bezoekers of tweedeverblijvers. 

Met deze RFI wil het bestuur een zo breed mogelijk beeld krijgen van alle mogelijk opties: 

 • bezorg een divers en zo compleet mogelijk aanbod 
 • bezorg aanbevelingen op basis van ervaringen en/of eerdere projecten 
 • geef ook de voor- en nadelen van elk type drager binnen het aanbod. 

Specificaties

 • analoge infoborden waarin of waarop het bestuur zelf op een makkelijke manier (outdoor)drukwerk kan bevestigen en aanpassen (vb. op maat gemaakte poster of andere type drager) 
 • de infoborden blijven gedurende een langere periode op hun locatie staan en moeten dus weer- en windbestendig zijn 
 • infoborden komen langs diverse invalswegen van de stad: 
  • de borden moeten voldoende groot zijn: de inhoud moet voldoende opvallen en duidelijk leesbaar zijn: diverse afmetingen mogen worden aangeboden 
  • zowel landscape als portrait zijn mogelijk 
  • op sommige locaties kunnen meerdere borden na elkaar geplaatst worden (i.f.v. storytelling) 
 • Graag de mogelijkheden doorgeven voor verlichte en niet-verlichte borden: wat zijn implicaties, waar moeten we rekening mee houden? 
 • De infoborden zelf en de inhoud moeten op een makkelijke manier en met een minimum aan werkkracht geplaatst (en verplaatst) kunnen worden. 

Algemeen 

De aanbieder geeft weer welke aanvragen er dienen te gebeuren om de nodige vergunningen te verkrijgen mbt. het plaatsen van infoborden langs bijvoorbeeld lokale of gewestwegen. 

Verwachtingen

De bedrijven die informatie willen delen over hun producten of diensten, moeten een zo volledig mogelijk beeld schetsen van de door hen aangeboden functionaliteit. Ze moeten het mogelijk maken dat het Lokaal Bestuur Blankenberge kan nagaan in hoeverre de beschrijvingen van het product of de dienst toelaten de verwachtingen in te vullen.

Louter indicatief mag bij het informatieaanbod ook prijsinformatie toegevoegd worden.

Deze marktprospectie heeft enkel tot doel gegevens te verzamelen zodat het Lokaal Bestuur Blankenberge in een later stadium de volgende acties op de meest efficiënte wijze kan plannen.

De gegevens die je aanreikt bieden een antwoord op onze vragen, maar worden in dit stadium NIET beoordeeld.

Timing uitrol project

In het voorjaar van 2023 (voor de zomer 2023). 

Praktische regeling

De potentiële leveranciers van dergelijke oplossingen worden gevraagd mee te werken aan het RFI-proces. Een definitief antwoord wordt verwacht tegen vrijdag 27 januari 2023, 23.59 uur. 

Bij het lokaal bestuur Blankenberge heeft de dienst Communicatie de verantwoordelijkheid voor het behandelen van de ontvangen RFI’s. Alle vragen en opmerkingen kunnen gericht worden aan: 

Dienst Communicatie 
J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge 
T 050 636 590
communicatie@blankenberge.be 

Het Lokaal Bestuur Blankenberge garandeert het vertrouwelijk karakter van alle informatie die in het kader van deze marktprospectie wordt meegedeeld. Met deze marktprospectie doet het Lokaal Bestuur Blankenberge geen afbreuk aan haar verplichting om de wetgeving op de overheidsopdrachten toe te passen. Een al dan niet deelname aan deze marktprospectie zal op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed hebben op de mogelijkheid tot deelname aan een latere overheidsopdracht en hieruit voortvloeiende selectie- en gunningsprocedure. Deze marktprospectie is geen oproep tot mededinging en staat los van enige aanbestedingsprocedure. Een eventuele latere overheidsopdracht zal volledig conform de desbetreffende wetgeving worden georganiseerd overeenkomstig de hierin opgenomen regels. 

Vragen?

Heb je interesse in deze uitdaging? Bezorg ons dan tegen ten laatste 27 januari 2023 de gevraagde informatie. Daarna hoor je meer over de volgende stappen.