Banners op het openbaar domein

Projectnaam

Banners op het openbaar domein van het Lokaal Bestuur Blankenberge

Start- en einddatum RFI

Tijdspanne waarbinnen je je interesse voor het project kan indienen:
maandag 22 mei 2023 t.e.m. woensdag 31 mei 2023.

Opdrachtgever / projectverantwoordelijke

Lokaal Bestuur Blankenberge, Dienst Toerisme
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
toerisme@blankenberge.be of T 050 636 620

Context en voorwerp van de RFI

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft op heel wat locaties in de stad gespannen staalkabels boven het openbaar domein ter beschikking. Deze kabels bevinden zich typisch op een hoogte van 5m of meer en worden hoofdzakelijk ingezet voor het voorzien van sfeerverlichting gedurende de kerstperiode. Het bestuur onderzoekt momenteel of het haalbaar is om ook banners aan deze staalkabels te bevestigen om zo op een flexibele manier stadsinformatie en/of evenementiële promotie te communiceren. De banners moeten eveneens een vakantiegevoel creëren en sfeer/kleur brengen in de centrumstraten.

Met deze RFI wil het bestuur een zo breed mogelijk beeld krijgen van alle mogelijk opties:

 • Bezorg een divers en zo compleet mogelijk aanbod
 • Bezorg aanbevelingen op basis van ervaringen en/of eerdere projecten
 • Geef ook de voor- en nadelen van elk voorstel binnen het aanbod

Specificaties

 • Totaal aantal spankabels : +/- 50
 • Hoogte staalkabels: minstens 5 meter boven straatniveau
 • Lengte overspanning: meer dan 8 meter
 • De bevestiging en vervanging van de banners moet door de technische diensten van het bestuur zelf op een makkelijke manier kunnen gebeuren. Aan de hand van een hoogtewerker, en dit zonder de staalkabels los te maken uit de bevestigingsmuren.
 • De banners blijven gedurende een langere periode op hun locatie hangen en moeten dus weer- en windbestendig zijn. Zo dient het geheel roestbestendig te zijn (zoute omgeving). Speciale aandacht moet ook gaan naar de windbestendigheid van de oplossing. Banners die hiermee geen rekening houden worden uitgesloten gezien de ervaring ons leert dat de wind in onze kuststreek een grote impact heeft op dergelijke systemen. Het is van cruciaal belang dat de aanbieder zowel qua materiaal als qua ophangsysteem rekening houdt met de windimpact en het feit dat ook bij wind de banners nog steeds leesbaar moeten zijn.
 • De voorkeur gaat uit naar banners die dubbelzijdig gebruikt kunnen worden (maar dit verhoogt mogelijks ook de impact van de wind).
 • De banners moeten voldoende groot zijn: de inhoud moet voldoende opvallen en duidelijk leesbaar zijn: diverse afmetingen mogen worden aangeboden. We begrijpen dat er heel wat mogelijkheden zijn qua vorm en afmetingen en zijn in deze fase vooral op zoek naar een oplossing die flexibel kan worden ingezet en vooral rekening houdt met de impact van de wind.
 • De banners dienen indien mogelijk van een extra veiligheidsbevestiging voorzien te zijn, om te vermijden dat deze ongewild op straat naar beneden komen.

Verwachtingen

De bedrijven die informatie willen delen over hun producten of diensten, moeten een zo volledig mogelijk beeld schetsen van de door hen aangeboden functionaliteit. Ze moeten het mogelijk maken dat het Lokaal Bestuur Blankenberge kan nagaan in hoeverre de beschrijvingen van het product of de dienst toelaten de verwachtingen in te vullen.

Louter indicatief mag bij het informatieaanbod ook prijsinformatie toegevoegd worden.

Deze marktprospectie heeft enkel tot doel gegevens te verzamelen zodat het Lokaal Bestuur Blankenberge in een later stadium de volgende acties op de meest efficiënte wijze kan plannen. De gegevens die je aanreikt bieden een antwoord op onze vragen, maar worden in dit stadium NIET beoordeeld.

Timing uitrol project

Voor de zomer 2023.

Praktische regeling

De potentiële leveranciers van dergelijke oplossingen worden gevraagd mee te werken aan het RFI-proces. Een definitief antwoord wordt verwacht tegen woensdag 31 mei 2023, 23.59 uur.

Bij het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de dienst Toerisme de verantwoordelijkheid voor het behandelen van de antwoorden op deze RFI. Alle vragen en opmerkingen kunnen gericht worden aan:

Dienst Toerisme
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge 
T 050 636 620 
toerisme@blankenberge.be

Het Lokaal Bestuur Blankenberge garandeert het vertrouwelijk karakter van alle informatie die in het kader van deze marktprospectie wordt meegedeeld. Met deze marktprospectie doet het Lokaal Bestuur Blankenberge geen afbreuk aan haar verplichting om de wetgeving op de overheidsopdrachten toe te passen. Een al dan niet deelname aan deze marktprospectie zal op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed hebben op de mogelijkheid tot deelname aan een latere overheidsopdracht en hieruit voortvloeiende selectie- en gunningsprocedure. Deze marktprospectie is geen oproep tot mededinging en staat los van enige aanbestedingsprocedure. Een eventuele latere overheidsopdracht zal volledig conform de desbetreffende wetgeving worden georganiseerd overeenkomstig de hierin opgenomen regels.

Heb je interesse in deze uitdaging?

Bezorg ons dan tegen ten laatste op woensdag 31 mei 2023 de gevraagde informatie. Daarna hoor je meer over de volgende stappen.