Beachland festival 2022 afgelast RSS

Beachland festival ’22, dat normaal zou plaatsvinden op 2 en 3 juli 2022 wordt afgelast. Vergunningsproblemen liggen aan de basis van het debacle.

Problematiek

Het festival wordt georganiseerd in Blankenberge. Traditioneel vindt het festival plaats ter hoogte van het Westerstaketsel. Een deel van het terrein ligt op het grondgebied van gemeente De Haan/Wenduine (t.h.v. Harendijke). Het festival vindt plaats op het strand, aan de voet van de duinen. En daar wringt het schoentje. Want de nieuw ontwikkelde (embryonale) duintjes en ook de duinvoet mogen niet afgegraven worden zonder de toelating van AMDK, ook het maaiveld van het strand en de duinen mag niet gewijzigd worden zonder hun akkoord. 

Hoewel Beachland daar al rekening mee hield en een nieuwe locatie voorstelde vlak naast de O’Neill Beachclub, stuit het ook daar op weinig medewerking van het Agentschap Natuur en Bos.

AMDK

AMDK, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust stelt namelijk dat zowel de oude locatie (Blankenberge-Harendijke), als de nieuwe voorgestelde zone gelegen zijn op de rand van Habitatrichtlijn. De zone ligt ook in VEN-gebied: dit Vlaams Ecologisch Netwerk is een selectie van de waardevolste en gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen. Net daarom moet ook agentschap voor Natuur en Bos (dienst AVES) advies verlenen. De aanvrager moet dit advies ter kennisgeving overmaken aan de afdeling Kust, maar dat advies ontvingen ze niet. Er wordt dan automatisch uitgegaan van een negatief advies door agentschap voor Natuur en Bos. Afdeling Kust moet dit ongunstig advies volgen, waardoor het evenement niet kan plaatsvinden op de voorgestelde locatie.

ANB

Volgens Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ligt de huidige locatie deels in een overgangszone voor recreatie en natuur en bevindt het zich deels ook in natuurgebied. Het aangevraagde evenement is volgens hen dan ook niet in overeenstemming met de bestemming van die zone.

De dienst AVES van het Agentschap Natuur en Bos meldt dat alles nog moet gemotiveerd, besproken en vergund worden. Door de beperkte tijdspanne die rest is dat niet meer haalbaar. Ze dringen erop aan om alsnog een alternatieve locatie te zoeken. De dienst zit momenteel nog met teveel vragen en te weinig info om een degelijk gemotiveerd en verdedigbaar advies te kunnen geven op dit dossier. De tijd is te kort om dit nog rond te krijgen. 

Verbolgenheid

Organisator Ronald Luyten (AGM) en partners reageren verbolgen. Ze kregen geen positief advies van ANB voor de organisatie van Beachland festival. Noch op de oude of de nieuw voorgestelde locatie. Ze hebben nochtans alles uit de kast gehaald en zelfs een voortoets overgemaakt aan het agentschap maar de overheidsinstanties weigeren advies te verlenen.

Het evenement toch laten plaatsvinden, houdt een te groot risico in: hogere overheden kunnen het evenement tijdens de opbouw of tijdens het festivalweekend gewoon komen stilleggen en dat wil de organisatie absoluut vermijden. 

Het lokaal bestuur betreurt de situatie. Enkele stadsdiensten hebben de organisatie tot op het laatste moment ondersteund. De vergunningen die lokaal nodig zijn om het festival te laten plaatsvinden lagen klaar om vrijdag door het college te worden goedgekeurd. Maar de ingenomen standpunten van de Vlaamse overheid zeggen heel helder dat het bestuur niet mag vergunnen als de organisatie geen gunstige adviezen van ANB kan voorleggen. Het bestuur mag dus zelfs geen vergunning afleveren voor Beachland 2022. 

Gepubliceerd op woensdag 22 juni 2022 18 u.