Beeldige wandeling

In Blankenberge bevinden zich meer dan vijftig kunstwerken in de publieke ruimte. Het beeldenpark groeide de laatste jaren gestaag door de aankoop van en/of het in bruikleen nemen van een indrukwekkende selectie beeldende kunstwerken.

In bijlage vind je de plattegrond van de beeldige wandeling, evenals een overzicht van de te bewonderen kunstwerken.