Beeldige wandeling

In Blankenberge bevinden zich meer dan vijftig kunstwerken in de publieke ruimte. Het beeldenpark groeide de laatste jaren gestaag door de aankoop van en/of het in bruikleen nemen van een indrukwekkende selectie beeldende kunstwerken.