Begrafenispremie

Nabestaanden van een overleden persoon kunnen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming krijgen indien zij de begrafeniskosten voor hun rekening namen.

Voorwaarden

  • De persoon die de begrafeniskosten betaald heeft en de overledene moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.
  • Eén van de inwonende leden van het gezin van de aanvrager moet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT).

Procedure

De aanvraag voor deze premie kan enkel gebeuren binnen de zes maanden na het overlijden.

Bedrag

  • De begrafenispremie bedraagt € 125.
  • De begrafenispremie wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.

Wat meebrengen

  • recent attest (geldend voor het jaar van de aanvraag) van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (jaarlijks te hernieuwen)
  • factuur van de begrafeniskosten op naam van de aanvrager en betalingsbewijs