Begrafenispremie

De begrafenispremie bedraagt € 125.

Voor wie?

De begrafenispremie wordt toegekend aan de persoon die de begrafeniskosten betaalt.

Procedure

Je maakt een afspraak in het Sociaal Infopunt om je zorgscore te berekenen.

Wat meebrengen

- Het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën van alle meerderjarige gezinsleden.

- Indien je niet in het bezit bent van een aanslagbiljet of het gezamenlijk belastbaar inkomen op het biljet is nul, dan is een recent bewijs van inkomsten noodzakelijk.

- Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien je eigenaar bent van een onroerend goed.

- Een recent attest van de FOD Sociale zekerheid en/of recent attest van de Zorgkas indien jij of jouw minderjarig kind zorgbehoevende is.

- De overlijdensakte.

- De factuur van de begrafeniskosten.

- Het bewijs van betaling van de begrafeniskosten.