Begrafenispremie

De begrafenispremie bedraagt € 125.

Voor wie?

De begrafenispremie wordt toegekend aan de persoon die de begrafeniskosten betaalt.

Procedure

Je maakt een afspraak in het Sociaal Infopunt om je zorgscore te berekenen.
Maak je liever geen afspraak, dan ben je welkom op maandag van 8.30 tot 12 uur.

Wat meebrengen

- Het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën van alle meerderjarige gezinsleden.

- Indien je niet in het bezit bent van een aanslagbiljet of het gezamenlijk belastbaar inkomen op het biljet is nul, dan is een recent bewijs van inkomsten noodzakelijk.

- Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien je eigenaar bent van een onroerend goed.

- Een recent attest van de FOD Sociale zekerheid en/of recent attest van de Zorgkas indien jij of jouw minderjarig kind zorgbehoevende is.

- De overlijdensakte.

- De factuur van de begrafeniskosten.

- Het bewijs van betaling van de begrafeniskosten.