Begrafenispremie

De begrafenispremie bedraagt € 150.

Voor wie?

De volwassen rechthebbende die de begrafeniskosten betaalde, heeft recht op de begrafenispremie (zie voorwaarden op pagina 4-5 in de brochure Sociaal Infopunt).

Wat meebrengen

De aanvrager van een begrafenispremie levert binnen de drie maanden na het overlijden volgende bewijsstukken af:

  • de factuur van de begrafeniskosten op naam van de aanvrager;
  • het bewijs van betaling van de begrafeniskosten;
  • een kopie van je bankkaart.