Bellend Vlak voor horeca en handelszaken

Een bellend vlak is een draagbaar en verplaatsbaar metalen oprijvlak, in combinatie met een draadloze bel. Lokaal bestuur Blankenberge ondersteunt handelaars door hen een bellend vlak aan te bieden en zo hun zaak (extra) toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers, mensen met een rollator of een kinderwagen. Het is namelijk niet altijd mogelijk om structurele aanpassingen te doen aan het gebouw om de toegang te verbeteren. 

Dit initiatief is een samenwerking met Dito vzw. Dito vzw is een vereniging van en voor personen met een beperking of chronische ziekte en hun netwerk. Via een jaarlijkse subsidie vanuit lokaal bestuur Blankenberge, installeren zij in opdracht van het lokaal bestuur hellende of bellende vlakken bij de lokale handelszaken. Handelaars krijgen op vraag ook bijkomende tips en advies om hun zaak toegankelijk te maken. Zo werken we samen met onze handelaars aan een gastvrije en klantvriendelijke stad voor iedereen.

Voor wie?

Uitbaters van horeca en handelspanden in Blankenberge.

Voorwaarden

 • Je bent een uitbater van Blankenbergs winkel- en horecapanden.
 • Je bent een dienstverlener met ambachtelijke activiteit (vb. kapper, fotograaf …).
 • Je bent een uitbater/dienstverlener (natuurlijke persoon of rechtspersoon) met permanente activiteit en voor commercieel pand op Blankenbergs grondgebied.
 • De activiteit valt onder kleinhandel en/of reca met fysieke verkoop van goederen aan eindgebruiker.
 • De zaak is op regelmatige basis geopend en vrij toegankelijk voor klanten.

Deze zaken worden uitgesloten:

 • Zaken wiens gegevens in KBO niet correct zijn.
 • Zaken die niet voldoen aan de vergunningsplicht.
 • Winkel- of recaketens met zeven of meer verkooppunten.
  Winkel- of recaketens waarvan uitbater niet op zelfstandige basis werkt.
  Gok- en speelzalen.
 • Feest- en fuifzalen.
 • Tijdelijke uitbatingen (minder dan een jaar).Vrije beroepen, intellectuele dienstverlenende beroepen en dienstverlenende activiteiten.

In overleg kan er vanuit deze uitgesloten handelszaken wel beroep gedaan worden op de dienstverlening van DITO (expertise en tips rond toegankelijkheid, groothandelskorting toegankelijkheidsoplossingen) zonder subsidie.

Procedure

 • Vul je aanvraag online in. Bezorg ons je contactgegevens en die van de zaak. Vermeld ook de locatie van het pand.
 • De dossiers worden chronologisch behandeld binnen de mogelijkheden van het voorziene budget. Nieuwe handelszaken en jonge starters (< 5 jaar) krijgen voorrang.

Bedrag

DITO vzw voorziet een tussenkomst van maximum € 750 per aankoop of installatie van een permanent of wegneembaar hellend of bellend vlak per handelszaak. De handelaar doet zelf een bijdrage van minimum € 100.

De kostprijs van een bellend vlak hangt af van de hoogte van de drempel. Het voorziene bedrag dekt in de meerderheid van de gevallen de kosten. De bel wordt kosteloos voorzien binnen het project.

Dit aanbod geldt tot en met december 2027.

Meer info