Bestuur

Op deze pagina vind je alle informatie over de leden van het lokaal bestuur en de agenda's en besluiten van de diverse raden.

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaamse regering of gouverneur.

Een klacht bij de toezichthoudende overheid wordt ingediend via één uniek adres, digitaal of op papier. Een klacht wordt bij voorkeur ingediend via het digitaal formulier dat ter beschikking gesteld wordt op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur. 
Je kan ook nog altijd op papier, via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs, een klacht indienen. Die klacht wordt dan gericht aan ‘de toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site – Havenlaan 88 bus 70 te 1000 Brussel.