Bibliografie geschiedenis Blankenberge

 • BARDIN (A)., Blankenberghe, notes historiques, bains, pèche, renseignements, Everaert-De Vos, Blankenberghe – Bruges, 1864
 • BILÉ (E), Blankenberge door de eeuwen heen, Brugsch Handelsblad, Brugge, 1967
 • BILÉ (E), Blankenberge: een rijk verleden, een schone toekomst, Gemeentebestuur Blankenberge, Blankenberge, 1971
 • BILÉ (E), De Rijksmiddenschool te Blankenberge 1883-1983: een eeuw schoolgeschiedenis, Kring van Oud-leerlingen en vrienden van de RMS, Blankenberge, 1983
 • BILÉ (E), De Blankenbergse badkarren, Herrebout, Brugge, 1986
 • BILÉ (E), Het Rode Kruis te Blankenberge, Herrebout, Brugge, 1987
 • BILÉ (E), Straatnamen van Blankenberge: oorsprong en betekenis, Willemsfonds, Blankenberge, 1988
 • BOTERBERGE (R), De geschiedenis van de Sint-Antoniuskerk van Blankenberge, Kerkfabriek Sint-Antonius abt, Blankenberge, 1975
 • BOTERBERGE (R), De geschiedenis van het oud stadhuis van Blankenberge, Stadsbestuur Blankenberge, Blankenberge, 1977
 • BOTERBERGE (R), Honderd jaar Sint-Pieterscollege Blankenberge 1879-1979, met een overzicht van het onderwijs in de kustgemeente voor 1879, Zusters van de Heilige Jozef, 1979
 • BOTERBERGE (R), Honderdvijftig jaar vrije meisjesschool te Blankenberge 1832-1982: sedert 1851 het Sint-Jozefsgesticht, Zusters van de Heilige Jozef, 1982
 • BOTERBERGE (R), Branden en Brandweer te Blankenberge, Kring voor Heemkunde Dr. Van Damme, Blankenberge, 1983
 • BOTERBERGE (R), Pierkonstrukties te Blankenberge, Calbro, Blankenberge, 1984
 • BOTERBERGE (R), Blankenberge in en om de Eerste Wereldoorlog, Kring voor Heemkunde Dr. Van Damme, Blankenberge, 1986
 • BOTERBERGE (R), Casinoconstructies te Blankenberge, Kring voor Heemkunde, Blankenberge, 1990
 • BOTERBERGE (R), Hendrik Conscience en Blankenberge, Kring voor Heemkunde Dr. Van Damme, Blankenberge, 1993
 • BOTERBERGE (R), DE BACKERE Kristof, ’t Echte carnavalboek van Blankenberge, Ideefix, Blankenberge, 1995
 • BOTERBERGE (R), De Sint-Rochuskerk te Blankenberge, Sint-Rochusparochie, Blankenberge, 1996
 • BOTERBERGE (R), Van zeebad tot badstad : oorsprong en ontwikkeling van het toerisme in Blankenberge, Deel 1: tot aan de Eerste Wereldoorlog, Dexia Bank, Brussel, 2003
 • BOTERBERGE (R), Van zeebad tot badstad : oorsprong en ontwikkeling van het toerisme in Blankenberge, Deel 2: van de Eerste Wereldoorlog naar het nieuwe millennium, Dexia Bank, Brussel, 2006
 • BOTERBERGE (R), De geschiedenis van het Blankenbergse visserijbedrijf, Stadsbestuur Blankenberge, Blankenberge, 2010
 • BOTERBERGE (R), Twee eeuwen Blankenbergse gemeentepolitiek, Kring voor Heemkunde Dr. Van Damme en Vrienden Ludo Monset, Blankenberge, 2012
 • COORNAERT (M), Uitkerke: de topografie, de geschiedenis en de toponimie van Uitkerke en Sint-Jan-op-de-Dijk tot omstreeks 1900, De Windroos, Beernem, 1967
 • DAVID (F), Samenstelling van de gemeenteraden van Blankenberge 1947-1987, Centrum voor politiek-wetenschappelijk onderzoek, Gent, 1988
 • DE MEULENAERE (M), Uit de geschiedenis van Blankenberge: de aloude vissersnering (1348) en het aloud Gild Sint Sebastiaan (gesticht omtrent 1400), Blankenberge, s.n., s.d.
 • DE SOETE (D), Blankenberge: zijn vissersverleden 1850-1950, Van de Wiele, Brugge, 2005
 • DEVENT (G), Blankenberge, de memoires van een stad, Marc Van de Wiele, Brugge, 1994
 • DRIESSENS (F), Van het Conscience's Taalgenootschap naar Onder Ons: een stuk toneelgeschiedenis uit Blankenberge 14 jan. 1873 - 24 jan. 1998, Eye Contact, Blankenberge, 1998
 • FONTIER (J), Blankenberge: het kunstpatrimonium, Stad Blankenberge, Blankenberge, 1994
 • KENNES (C), De begraafplaatsen van Blankenberge: a place to be, Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge, Blankenberge, 2009
 • PRIEM (J), VERVAECKE (R), DRIESSENS (F), Een kerk voor onze parochie: Sint-Amand te Uitkerke, s.n., s.l., 2007
 • VAN LOOCKE (H), Blankenberge: een landschap met geschiedenis - historisch-geografische bedenkingen over ontstaan en evolutie tot de 15de eeuw, Van Loocke, 2011
 • VANNESTE (P) en HOOFT (E), Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement LIN, AROHM, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2003
 • VAN RYSSEL (A), Blankenberge in oude prentkaarten, waarin afbeeldingen van Uitkerke, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1972
 • VAN RYSSEL (C), Blankenberge, van herberg tot restaurant, Van de Wiele, Brugge, 1995
 • VAN RYSSEL (C), Archiefbeelden Blankenberge, Sutton, Brussel, 2000
 • VAN RYSSEL (C), Blankenberge graag gezien, De Klaproos, Brugge, 2006
 • VERVAECKE (R), Uitkerke, beelden vervlogen in de tijd, Het Streekboek B.V.B.A., Blankenberge, 2001
 • VERVAECKE (R), Uitkerke toen … , Het Streekboek, s.l., 1992
 • WAUTERS (A.C.C), Over de oude visschersnering van Blankenberge, s.n., s.l., s.d.
  50 jaar scouting te Blankenberge 1943-1993, Werkgroep 50 jaar scouting, Blankenberge, 1993
 • VAN LOOCKE (H.), Het kasteeltje te Uitkerke, 250 jaar, Hugo Van Loocke, Blankenberge, 2013
 • DESCHOOLMEESTER (P.), Blankenberge en Uitkerke bezet. 1914-1918, Stadsbestuur Blankenberge, Blankenberge, 2014
 • BOTERBERGE (R.), Blankenberge-Uitkerke: 50 historische bijdragen, Kring voor Heemkunde Dr. Van Damme, Blankenberge, 2014
 • BAECK (M.), DECOSTER (D.), KENNIS (C.), VAN ASBROECK (A.) en VANDENBREEDEN (J.), Badplaats in stijl, belle époque en interbellum architectuur in Blankenberge, Uitgeverij Lannoo, 2014