Biedt de stad een alternatief indien de toegang tot mijn garage verhinderd is?

Indien de toegang tot jouw garage verhinderd is omwille van werken die in opdracht van het lokaal bestuur Blankenberge op het openbaar domein worden uitgevoerd, wordt voorzien in een tijdelijke parkeerkaart.

Om een tijdelijke parkeerkaart te bekomen, moet je:

  1. Het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig en het bewijs van eigendom/huur garage aanbieden op de dienst Belastingen die attesteert dat je rechthebbende bent; 
  2. dit attest bezorgen aan het parkeerbedrijf Optimal Parking Control (OPC), dat een tijdelijke parkeerkaart aflevert.

Met deze parkeerkaart kan je gratis op straat en op openbare parkings te Blankenberge parkeren tijdens de reglementair voorziene periodes. Deze parkeerkaart is niet geldig op privaat uitgebate parkings (zoals bijvoorbeeld de parkeertoren Centrum, het Havenplein, het Jules Soetestadion of zomerparkings ingericht door scholen).